I.N.F.E.R. Międzywymiarowa Sieć Finansowego Wynagrodzenia Energetycznego

Czym Jest i Jak Będzie Funkcjonować

Georgi Aleksandrow Stankow, 31 Lipca 2020

Oryginalna wersja angielska

I.N.F.E.R. oznacza Międzywymiarową Sieć Finansowego Wynagrodzenia Energetycznego {Interdimensional Network for Financial Energy Remuneration} i będzie nowym systemem płatności i transakcji opartym o Walutę Astral na wszystkich światach 4D po nieuchronnie zbliżającej się zmianie i skoku w ludzkim sumieniu i świadomości w toku tego roku.

Natychmiast zastąpi ona obecny SWIFT i inne podobne systemy finansowych transakcji, które oparte są na koncepcji banków jako pośredniczących instytucji transferu pieniędzy.

I.N.F.E.R. będzie działała w nowym energetycznym środowisku stworzonym po zmianie w oparciu o istniejące miasta światła 5D i wyższych wymiarów, które będą przechwytywały ze światami 4D, gdzie szeroka większość ludzkości będzie kontynuowała życie w przygotowaniu na swoje podniesienie. Nowy system płatności i transakcji będzie ustanowiony i kontrolowany przez wniesionych mistrzów z miast światła z pomocą innych zawansowanych ludzi, którzy wkrótce przekroczą tęczowy most i również przetransfigurują swoje oparte na węglu ciała w krystaliczne krzemowe ciała świetliste i staną się wzniesionymi istotami 5D.

INFER, jak sugeruje nazwa {z ang. ‘infer’ – wnioskować, dedukować, konkludować, sugerować}, obali obecny oszukańczy monetarny system bankowy Oriona, który był głównym narzędziem zniewolenia ludzkości przez eony czasu. Będzie działał bezpośrednio od jednego indywiduum do drugiego, albo od jednej firmy (organizacji) do drugiej bez stacji pośrednich, które czynią obecny system bankowy bardzo nieporęcznym i nieprzejrzystym - otwartym na wszelkiego rodzaju oszustwa i podstępy.

Z tego powodu, każdy człowiek i jednostka uzyska unikalny indywidualny energetyczny nadruk (E.I.), który zostanie stworzony w wyższych wymiarach i nie będzie mógł być sfałszowany, można by rzec, kod ten nie będzie miał cyfrowej natury i nie będzie mógł być skradziony jak jest teraz w przypadku haseł i kont bankowych. E.I. zastąpi obecny kod BIC lub kod SWIFT. W rzeczywistości takie energetyczne kody już istnieją, ponieważ w taki sposób dusze koordynują ludzki eksperyment inkarnacyjny na Ziemi.

Ten indywidualny nadruk {znak} nie ma nic wspólnego z niesławnym „Znamieniem Bestii” (czipy), które kabaliści zamierzali wprowadzić w Końcu Czasu, żeby imitować nieskazitelną koordynację naszych dusz i tym samym zniewolić wcieloną ludzką populację na poziomie 3D przez kontrolowanie ludzi za pomocą gorszych energetycznych środków, takich jak centralnie kontrolowane rachunki bankowe z czipem, z których dysydenci mogliby być automatycznie wykluczeni i tym samym ciemiężeni albo nawet zagłodzeni na śmierć. W ten sposób, niegdysiejsze PTB {z ang. Powers that be - władze} i ich ludzkie sługusy chciały zapobiec podniesieniu Gai oraz ludzkości i istnieje (istaniała) ogromna ilość rewelacyjnej literatury na ten temat w Internecie, jeśli jej kabalistyczni cenzorzy w międzyczasie nie wykasowali.

Ta daremna próba doprowadziła do obecnego lockdown’u, który będzie prawdopodobnie przedłużony jako drugi lockdown w nadchodzących dniach oraz tygodniach i doprowadzi do Boskiej Interwencji opartej na Boskiej Dyspensacji, która została nam dana dla ludzkości 17. lipca. Raportowałem o tych kamieniach milowych w procesie podniesienia w moich poprzednich energetycznych raportach.

E.I. będzie fundamentalnym prawem ludzkim (duszy) dla każdego wcielonego człowieka, który podjął decyzję aby się wznieść i który wybrał duchową ścieżkę ewolucji. Zostanie dany mu przez jego duszę, a nie według kaprysów ciemnej kabały lub jakichkolwiek innych ludzi. E.I. będzie posiadał nieograniczoną ważność energetyczną na wszystkich światach 4D w przejściowym okresie transformacji i transmutacji, gdzie walutowy system płatności będzie nadal używany, zanim poziom ludzkiej świadomości w wystarczającym stopniu się poszerzy, żeby wyeliminować te prymitywne systemy wymiany energii (wynagrodzenia). Dużo na ten temat pisałem w przeszłości i powstrzymam się tutaj przed dalszym omawianiem.

W ten sposób, wszyscy ludzie, którzy zdecydowali się podnieść, automatycznie uzyskają E.I. i będą mogli bez ograniczeń uczestniczyć w sieci INFER waluty Astral. W praktyce, zostanie to uzyskane przez prostą technologię wyższo-wymiarową, która będzie udostępniona ludzkości przez nas wzniesionych mistrzów z miast światła.

Nie będę omawiał jego praktycznego funkcjonowania, ale wskażę jedynie, że każdy człowiek, który decyduje się wznieść w tym życiu i niesie ze sobą wszystkie niezbędne karmiczne i energetyczne tego wymogi, automatycznie zostanie mu udzielony dostęp do tej technologii przez jego duszę i będzie bez ograniczeń używał waluty Astral i będzie również uczestniczył w jej emisji (patrz niżej).

Proszę zwrócić uwagę na radykalną różnicę w stosunku do „Znamienia Bestii”, które kabaliści planowali wprowadzić w Końcu Czasu, gdzie rościliby sobie wyłączne prawo decydowania kto uczestniczyłby w ich totalitarnym bezgotówkowym systemie monetarnym Nowego Porządku Świata {NWO} i kto będzie z niego wykluczony i będzie musiał umrzeć w społeczeństwie opartym o całkowitą finansową dyktaturę. Tak przy okazji, jednym z celów obecnego lockdown’u jest insynuacja, że fizyczne pieniądze jak gotówka jest nośnikiem wirusów i przyczynia się do epidemii i z tego powodu musi zostać wyeliminowana, co było zdeklarowanym celem kabalistów od bardzo długiego czasu.

Mamy tutaj dwa bieguny ludzkiej egzystencji: Całkowitą wolność podnoszących się jednostek co zagwarantowane jest przez nową sieć INFER Waluty Astral w przeciwieństwie do całkowitego zniewolenia poprzez cyfrową walutę światową, która jest całkowicie kontrolowana przez ciemną złą klikę. Ludzkość zawsze oscylowała pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi możliwościami i zbliżamy się teraz do finałowego starcia.

Wszystkie nowo ustanowione społeczności rozwiniętych ludzi chętnie przyjmą nową sieć INFER i Walutę Astral, ponieważ będzie działać nienagannie i od razu na skalę światową i nawet poza nią.

Niektórzy mogą się spierać, że będzie to nowa forma kryptowaluty, ale całkowicie się mylą. Wszystkie kryptowaluty zależą od obecnego systemu bankowego, bez względu na to jak niezależne wydają się być. Zostały stworzone przez ciemne tajne służby kabalistów, żeby przygotować ludzkość na nową cyfrową walutę światową, co zostało oficjalnie ogłoszone w prowadzonym przez Rotchschilda magazynie The Economist już w 1988 roku podstępnie nazwana „Feniksem”:

Czytaj tutaj: Urgent Message to Trump and Old Humanity – Abolish the Fed or Die

Dlatego istotne jest, aby podkreślić tą zasadniczą różnicę pomiędzy nową siecią INFER Waluty Astral a dzisiejszym SWIFT’em systemu bankowego Oriona, który jest dokładnie tym „Znamieniem Bestii” i który oficjalnie nosi liczbę kodową 666 jego centrali komputerowej w Brukseli. „6” jest liczbą węgla w układzie okresowym pierwiastków i zatem odnosi się do ludzi jako opartych na węglu istot czujących, które powinny być permanentnie zniewolone jako takie i niedopuszczone do wzniesienia się w światło. Od wielu lat była to szeroko omawiana kwestia w mediach alternatywnych oraz ezoterycznych i zastanawiam się dlaczego temat ten zniknął w dniach obecnych z krytycznej uwagi ekspertów.

Oczywiście, możemy bardzo dobrze wyobrazić sobie, że wraz z rozwojem zdolności twórczych wszystkich podnoszących się ludzi, będzie coraz mniejsza potrzeba używania jakiejkolwiek formy pieniędzy w ludzkim życiu, ponieważ nowe społeczności duchowe i jednostki będą w stanie tworzyć wszystko co potrzebują, by tak rzec, „z niczego”, jak obserwuje się to z obecnego agnostycznego punktu widzenia. W rzeczywistości, całe stworzenie jest w tym sensie z niczego, kiedy odrzuca się istnienie duszy jako twórcy wszystkich rzeczywistości.

Uniwersalna kreatywność w obrębie pola Jedności wzniesionej ludzkiej egzystencji szybko uczyni jakiekolwiek pieniądze albo inny system płatności i transakcji przestarzałym. Dlatego moje omówienie ogranicza się do kilku lat w okresie przejściowym, powiedzmy od 2020 do 2025 roku, kiedy ludzkość może nadal z nawyku potrzebować pieniędzy, żeby organizować nowe formy życia na wyłaniających się światach 4D, po tym jak tego roku nastąpi nadchodzące przesunięcie i zanim później planetarne podniesienie będzie mogło nastąpić.

Przekonujące jest to, że sieć INFER będzie opierała się o duchowe zasady Waluty Astral, co przedstawione jest w zarysie w tej kluczowej publikacji:

Nowa Waluta „Astral” Nadchodzi – Edycja Międzynarodowa

Oparta będzie na właściwym zrozumieniu, że pieniądze same w sobie nie mają żadnej wartości, ale są jedynie lustrzanym odbiciem, podrzędnym surogatem, właściwości energii, która postrzegana jest jako czaso-przestrzeń przez ograniczone ludzkie zmysły.

Jak tylko ta podstawowa prawda będzie w pełni uwewnętrzniona przez przebudzoną podnoszącą się część ludzkości, wszystkie mentalne przeszkody na wprowadzenie Waluty Astral oraz jej systemu płatności i transakcji INFER będą od razu zniesione i te śmiałe finansowe innowacje będą szybko {z ang. ‘swiftly’} zaakceptowane i zaadoptowane na całym świecie, tym samym eliminując obecny system SWIFT (gra słów zamierzona). Ich absolutna wydajność, transparentność i demokratyczny charakter oparty na absolutnej równości pomiędzy wszystkimi ludźmi w sposób zdecydowany przyczynią się do tego celu.

Proszę zauważyć, że INFER, tak jak SWIFT, nie będzie posiadała funkcji generowania środków i inwestycji, inaczej mówiąc, uczestniczenia w emisji pieniędzy. Pozostanie to przywilejem EIC (Spółdzielni Emisji i Inwestycji) jak wyjaśniłem w moim artykule na temat Waluty Astral powyżej.

INFER będzie bardzo zaawansowaną telekomunikacyjną siecią 5D, która znacznie przewyższy wydajność i dokładność obecnego SWIFT’u, który również jest określany jako system finansowej telekomunikacji. Jednakże, opierał się on na przedpotopowym systemie bankowym Oriona, który został po raz pierwszy opracowany przez ciemnych Chazarskich (syjonistycznych) kabalistów i przez zmiennokształtnych reptilian w Europie podczas Renesansu (najpierw we Włoszech i w Niemczech) a miał swój prototyp już w czasach babilońskich, kiedy Annunaki rządzili na Ziemi i brutalnie zniewolili ludzkość.

INFER bardzo szybko stanie się tak popularny i udany, że nawet część ludzkości, która się nie podniesie i będzie nadal żyć w starym rozpadającym się matriksie 3D związanym z okropnymi karmicznymi doświadczeniami, które te jednostki będą musiały doświadczyć w obecnym Końcu Czasu, żeby pójść dalej i wyżej, zdecyduje się dołączyć do tego systemu i odwróci się swoimi plecami do starego systemu bankowego z nie-takim-szybkim SWIFT’em.

Nie zapominajmy, że SWIFT jest całkowicie neoimperialistycznym narzędziem USA, żeby sankcjonować swoich ekonomicznych i politycznych rywali, takich jak Rosja i Chiny, przez wykluczenie ich z tego systemu, pomimo że oficjalne jest to belgijska firma, co jest kolejnym jawnym oszustwem mas.

To samo tyczy się drugiego równie ważnego hegemonistycznego narzędzia zniewolenia ekonomicznego – Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS - Bank for International Settlements) w Bazylei w Szwajcarii, który jest własnością banków centralnych. Wszystkie te banki i instytucje zostaną obalone na zawsze wraz z wprowadzeniem sieci INFER i Waluty Astral.

Dokładnie z tego powodu, zarówno Rosja jak i Chiny opracowały już swoje własne narodowe systemy SWIFT – w Rosji SPFS (Система передачи финансовых сообщений, ‘System for Transfer of Financial Messages) i Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) w Chinach.

Czytaj również: What Can China Do to Ensure Financial Security in Case It’s Disconnected From SWIFT?

Jak widać, obecna praktyka SWIFT’u już została podważona z powodu jego nadużycia i hegemonistycznych politycznych celów przez USA ku wielkiemu rozgoryczeniu ich europejskich wasali, którzy również zaczęli, ze skromnym jak do tej pory sukcesem, opracowywać swój własny system SWIFT, żeby zachować nuklearne porozumienie z Iranem.

Biorąc pod uwagę obecny stały spadek dolara jako waluty światowej i nieuchronny ekonomiczny i finansowy krach ekonomii USA tego roku podczas stale powiększającej się wojny domowej pomiędzy lewicą a prawicą, która przetransformowała miasta w Stanach Zjednoczonych w strefy walki, jak również zubożenie światowej populacji z powodu obecnego lockdown’u wprowadzonego pod pretekstem fałszywej pandemii, mamy optymalne polityczne, ekonomiczne i społeczne warunki na wprowadzenie Waluty Astral i jej wyższo-wymiarowego systemu płatności i transakcji I.N.F.E.R., która przygotuje grunt na pojawienie się nowej transgalaktycznej cywilizacji ludzkiej, której prawowitymi przywódcami duchowymi już jesteśmy, co ta futurystyczna kreacja na rzecz uwolnionej ludzkości udowadnia ponad wszelką wątpliwość.