Nowa Waluta „Astral” Nadchodzi – Edycja Międzynarodowa

Globalny Reset Monetarnego Systemu Oriona Po Jego Całkowitym Krachu w Tym Roku

Georgi Aleksandrow Stankow, 1 Czerwca, 2016 roku

Źródło: http://www.stankovuniversallaw.com/2018/08/the-new-astral-currency-is-coming-international-edition-2/

po raz pierwszy opublikowane 1 Marca, 2016 roku

www.stankovuniversallaw.com

Tłumaczenia tego artykułu dostępne są w następujących językach:

- Bułgarskim

- Czeskim

- Holenderskim

- Francuskim

- Niemieckim

- Węgierskim

- Włoskim

- Polskim

- Rosyjskim

- Hiszpańskim

- Chińskim

Przetłumaczone na język polski przez Piotra Zyśka

Przedmowa: Wyjaśnienie Dotyczące Finałowego Scenariusza Podniesienia

Georgi Aleksandrow Stankow, 26 Sierpnia, 2018 roku

Zostałem nakłoniony przez Arkturian, z którymi jesteśmy teraz w ciągłym kontakcie i którzy nadzorują ostateczne fazy scenariusza podniesienia, aby opublikować ponownie ten kluczowy artykuł na temat Waluty Astral.  Jest to duchowa podstawa dla całkowitego resetu obecnego monetarnego systemu Oriona, który utrzymuje stary ciemny matriks razem. Ten ostatni jest całkowicie oparty na codziennym propagowaniu w 1. i 2. czakrze podstawowych lęków związanych z przetrwaniem, poprzez tworzenie niedoboru i absolutnego ubóstwa dla ogromnej większości ludzkości. Lęki te są obecnie konsekwentnie eliminowane przez nowe koliste magnetyczne tęczowe energie, które pojawiły się na Ziemi 27 lipca.

Nadchodząca zmiana, która zostanie wywołana przez nasze podniesienie spowoduje w pierwszej kolejności głębsze zrozumienie naszej prawdziwej przeszłości. Żaden czujący człowiek nie może naprawdę identyfikować się ze swoją cywilizacją, jeśli nie jest w pełni świadomy jej historycznej przeszłości. I historia ludzkości została całkowicie sfałszowana przez Władze-Które-Były. Obecne społeczeństwo jest żałosnym odbiciem tej dogłębnej manipulacji ludzkiej historii. Dopiero kiedy ludzie zaakceptują w pełni, że ich historia jest starsza niż 2-3000 lat spisanej historii, i że Lemuria i Atlantyda są nie tylko integralną częścią jej przeszłości, ale że są również głęboko przechowywane w naszym DNA i matriksie duszy, ponieważ my wszyscy mamy liczne inkarnacje {wcielenia} w tych cywilizacjach, które symultanicznie istnieją w Teraz, będą również gotowi zaakceptować swoją prawdziwą, multiwymiarową, nieśmiertelną naturę.

W ostatnich dniach zaczynamy otrzymywać różnego rodzaju kody i informacje o wszystkich naszych inkarnacjach na różnych planetach, w różnych galaktykach i wymiarach jako przygotowanie do naszej ostatecznej transfiguracji w multiwymiarowe istoty. Nowa ludzkość 5D będzie również multiwymiarowa i będzie całkowicie osadzona w kochającej społeczności wysoce rozwiniętych transgalaktycznych cywilizacji, reprezentami których jesteśmy tutaj na Ziemi. Lemuria i Atlantyda były wspólnym osiągnięciem wielu takich zaawansowanych cywilizacji, z których niektóre zjednoczone są w Galaktycznej Federacji i pomagają w podniesieniu Ziemi. Na przykład, w ostatnich dniach jesteśmy w stałym kontakcie z Arkturianami, ponieważ mamy inkarnacje w tej cywilizacji 9D, niezależnie od faktu, że jesteśmy Elohim, tak jak teraz jesteśmy ludźmi.

I tu dochodzimy do kluczowej roli, którą nowe miasta światła odegrają w odkrywaniu prawdziwej historii ludzkości. Mamy już liczne opowieści o Atlantydzie i Lemurii, oraz o Agarcie, znanej również jako Wewnętrzna Ziemia, niektóre z nich przekazane ze starych manuskryptów, takie jak prace Platona, ale większość opowieści pochodzi ze źródeł channelingowych niedawnego pochodzenia. Jednakże, chociaż wiele z tych historii można znaleźć w Internecie, nie miały one daleko idącego wpływu na kolektywną ludzką świadomość jaką powinny mieć z gnostycznego i poznawczego punktu widzenia. Mamy tutaj taką samą sytuację jak w nauce, gdzie odkrycie Uniwersalnego Prawa i opracowanie nowej Ogólnej Teorii Nauki istnieje od ponad 20 lat, a dokładnie od 1997 roku oficjalnie, i nic się nie zmieniło w wykolejonym sposobie myślenia naukowców, ponieważ uparcie i bojaźliwie odrzucają te nowe idee, które ich fałszywą naukę czynią przestarzałą. Co pokazuje, że ludzkie lęki są kluczowym i jedynym czynnikiem, który powstrzymuje ujawnienia i ludzką ewolucję, a nie istnienie faktów albo ich brak.

Nigdy nie chodziło o dostępność informacji a o postrzegalność prawdy przez ludzi. Tak długo jak to ostatnie jest tłumione, żadne ujawnienia nie będą miały znaczenia i nie wywołają pożądanego efektu psychologicznego – mianowicie, żeby poszerzyć świadomość ludzi na ich prawdziwą naturę jako istot multiwymiarowych. I o to właśnie chodzi w aktualnym procesie podniesienia.

Prawdziwe ujawnienia są teraz możliwe i były możliwe wiele lat, a nawet stuleci temu, i dlatego żądania pracowników światła do ich rządów, żeby uczynili ujawnienia na temat istnienia istot pozaziemskich są tak naiwne i niekwestionowanie głupie, że dyskwalifikuje to takie jednostki jako duchowych myślicieli. Jest to faktyczny intelektualny problem ludzkości od eonów czasu i omawiałem go z wielką głębią i szczegółowością w licznych artykułach na tej stronie.

Aby ludzkość zaakceptowała swoją prawdziwą tożsamość i przeszłość, musi zostać z nią skonfrontowana bezpośrednio. I nie ma dla tego innej alternatywy niż zamanifestowanie miast światła, na początku w pewnych wybranych miejscach i przechwyceniach z obecną rzeczywistością, zanim mogą pojawić się w swojej pełnej chwale. Te miasta światła będą nową syntezą Lemurii jako Nowej Lemurii i Nowej Recji jako Nowej Atlantydy. Będą one „ziemią wybraną Agarty”, która istnieje, a która podniosła się kilka lat temu do 7. wymiaru jak było to zrelacjonowane na tej stronie. Kiedy rozpoczynał się mój LBP {Light Body Process - Proces Ciała Świetlistego} w 1997 roku, dostałem wiadomość z HR {Higher Realms – Wyższych Królestw}, że jest moją misją urzeczywistnienie ziemi wybranej Agarty na Ziemi.

Od tamtego momentu Telos pod Górą Shasta już nie istnieje i Agartianie milczeli do niedawna, kiedy nawiązali ponownie z nami kontakt kilka tygodni temu. Ale rolę wiodącą przejęli teraz Arkturianie, jak wtedy, kiedy z ich pomocą otworzyliśmy gwiezdne wrota 11.11.11 i stworzyliśmy tęczowy most do 5. wymiaru. Wielu z nas podniosło się trwale podczas udanego otwarcia tego portalu i jest tutaj jako awatary albo jak określają to niektórzy niewykształceni pracownicy światła jako „hybrydy” w całkowitej ignorancji istnienia LBP u ludzi. Ale to inna historia.

Kiedy nowe miasta światła, które stworzyliśmy we Włoszech i Centralnej Europie (Nowa Recja), w Vancouver i wzdłuż Wybrzeża Pacyfiku (Nowa Lemuria), w Południowej Ameryce w Andach (Terra Nova) i również pewną liczbę mniejszych miast światła jak te w Bułgarii (Nowa Pulpudeva (Nowy Płowdiw)) i w Słowenii (Nowa Ljubljana (Nowa Lublana)) pojawią się w nadchodzących dniach – i istnieje duże prawdopodobieństwo, że to może się wydarzyć we Wrześniu – wtedy prawdziwa historia ludzkości będzie musiała być w końcu zaakceptowana przez całą ludzkość. Wydarzenie to będzie miało tak wielki katartyczny wpływ na ludzkość, że już samo to wyzwoli finalną, globalną zmianę międzywymiarową {ID Shift}, którą wszyscy „proletariusze światła” określają teraz jako „Wydarzenie”. Zanim to nastąpi, miasta światła muszą się wyłonić, i jeśli obecnie jedynie kilku ludzi mówi o tych miastach światła, dzieje się tak ponieważ nie są świadomi ich kreacji, mimo że uczestniczą w tym na poziomie duszy.

Drugim nieodzownym wymogiem jest uwolnienie wszystkich przebudzonych ludzi z kajdan monetarnego systemu Oriona i matriksa. Dlatego, natychmiast wraz z manifestacją miast światła, nowa Waluta Astral zostanie całkowicie wdrożona w oparciu o nowe zaawansowane technologie komunikacji i transakcji. Stworzy to natychmiastową obfitość dla wszystkich ludzi, którzy będą żyli w miastach światła i których energie będą pasować do tych wysokich wibracji 5D. Dla wszystkich nisko wibrujących ludzi nawet samo odwiedzenie miast światła będzie torturą, ponieważ ich cała negatywność wyjdzie na pierwszy plan.

Dlatego też, na początku będzie mała liczba duchowo rozwiniętych ludzi, którzy będą w stanie żyć w miastach światła, ale ich liczba zacznie gwałtownie rosnąć, ponieważ masy zaczną uświadamiać sobie piękno i błogość nowego sposobu ludzkiego życia w 5D. Co oznaczałoby, że nowe miasta światła będą ucieleśnieniem Lemurii i Atlantydy w nowej świetności – będą Renesansem ludzkości i Gai w ich nieskazitelnym pięknie i dlatego to wszystko musi rozpocząć się tutaj od Włoch (starożytnego Rzymu), które są Alfą i Omegą wszystkich ludzkich inkarnacji na Gai.

Waluta Astral spełni najważniejszą funkcję psychologiczną w uwolnieniu wszystkich ludzi, którzy przyjmą ten system transakcji, od ich wszystkich lęków o przetrwanie, które codziennie wywołuje obecny monetarny system Ponziego. Wraz z tym ogromny uwolnieniem i ekspansją świadomości, masy będą również gotowe aby przyjąć nową teorię Prawa Uniwersalnego, co będzie potrzebowało trochę więcej czasu, aż zostanie w pełni zrozumiana na głębokim intelektualnym i emocjonalnym poziomie. Po tym finalna Zmiana dla większości ludzi może nastąpić, ponieważ wszystkie zmiany/przesunięcia dokonują się (z) wewnątrz i są wynikiem regularnej oraz konsekwentnej intelektualnej pracy wewnętrznej i ewolucji duchowej. Oczywiście, miasta światła będą również oferować liczne centra uzdrowienia i możliwości dla wielu ludzi jako część ich trwającego podniesienia do wyższych poziomów wibracyjnych.

Nie trzeba dodawać, że te miasta światła mogą być jedynie prowadzone z pomocą innych transgalaktycznych cywilizacji, z których pochodzimy, i gdzie nasze rodziny dusz i monady są energetycznie całkowicie osadzone. Bądź co bądź, nowa ludzkość 5D również będzie transgalaktyczną cywilizacją i musi nauczyć się komunikować z tymi wszystkimi „obcymi” w celu rozwijania się i prosperowania.

W ten sposób przedstawiłem jedynie wewnętrzny imperatyw nadchodzącej duchowej rewolucji, którą w całej ludzkości wyzwoli pojawienie się miast światła oraz jednoczesne wprowadzenie waluty Astral w trakcie tego roku. I jak to zawsze bywało w przeszłości, masy będą potrzebowały nowych przywódców aby pokazać im drogę do nieba i to będzie naszą misją jako wzniesionych mistrzów i Bogów Logosów.

Wszakże nowa ziemia jest naszą kreacją i to było nam świadomie znane przynajmniej od 2013 roku, kiedy Carla i ja staliśmy się Bogami Logosami i wiwatowali nam wszyscy wzniesieni mistrzowie na Statku Matce Galaktycznej Federacji w licznych wiadomościach. Od tamtego czasu stworzyliśmy Złotą Galaktykę, nową oryginalną Ziemię oraz miasta światła i o tym wszystkim raportowaliśmy w czasie rzeczywistym w płynnej kronice na tej stronie {patrz tutaj}, która jest unikatowa na skalę całej historii ludzkości. Tworzy ona podstawy dla przyszłej duchowej rewolucji ludzkości, która rozegra się tego roku i rozszerzy się w nadchodzących latach pod naszym kierownictwem Bogów Logosów.


Drogi George, właściwie to napisałeś Deklarację Niepodległości, wraz z zawartymi kierunkami, dla prawdziwego stanu niezbędnej egzystencji {dla} multiwymiarowego człowieka, żeby funkcjonować w stanie Teraz i może to być najważniejszy kiedykolwiek stworzony dokument.
Gratulacje. – Brad Barber

Wprowadzenie

To jest kluczowy projekt, który pielęgnuję od lat 90., kiedy w pełni zrozumiałem naturę pieniędzy jako lustrzane odbicie właściwości energii. Zgodnie z nową fizyczną i matematyczną Aksjomatyką Prawa Uniwersalnego, istnieje jedynie energia, tj. Wszystko-Co-Jest jest energią. Stąd, jakakolwiek nowa forma monetarna, która zastąpi obecny nieudany system finansowy Oriona-Ponziego, będzie musiała wyrażać właściwości energii w idealny sposób. Poświęciłem mnóstwo artykułów na temat tego, jak ten nowy cyfrowy, numeryczny system płatności powinien funkcjonować. Zasadniczo, ten nowy system monetarny będzie działał jak układ SI w fizyce i nie będzie miał wartości sam w sobie.

Tak przy okazji, udowodniłem, że wszystkie fizyczne wymiary i jednostki w układzie SI mogą być zredukowane do dwóch wymiarów – przestrzeni i czasu absolutnego (=częstotliwości), co stanowi czaso-przestrzeń. Czaso-przestrzeń jest tym, w jaki sposób ludzie postrzegają energię swoimi ograniczonymi zmysłami w świecie 3D. Ukazałem, w jaki sposób pieniądze odzwierciedlają własności czaso-przestrzeni, a dokładniej fakt, że przestrzeń i czas są kanonicznie sprzężonymi częściami składowymi, które zachowują się odwrotnie względem siebie nawzajem w dialektyczny sposób. Kiedy przestrzeń zwiększa się, częstotliwość (czas) maleje i vice versa. Przestrzeń jest odwrotnie proporcjonalna do energii s ~ 1/E, podczas gdy częstotliwość jest proporcjonalna do ilości energii w systemie f ~ E. Ważnym jest również podkreślić, że czas linearny (konwencjonalny) jest identyczny z przestrzenią t=s, czas linearny jest pleonazmem (synonimem) przestrzeni.

Rozróżnienie przez ludzki umysł między tymi dwoma identycznymi fizycznymi wymiarami jest źródłem wszelkiej iluzji poznawczej tego gatunku w stanie wcielonym.

W finansach, inflacja pieniędzy, ilość wydrukowanych papierowych pieniędzy jest równoważna przestrzeni, a ta zinflacjonowana waluta jest odwrotnie proporcjonalna do energii którą ze sobą niesie, innymi słowy, jej wartość maleje. Wszystkie postrzegane zjawiska monetarne, takie jak inflacja, deflacja, dewaluacja itd. mogą być w prosty sposób wytłumaczone za pomocą natury czaso-przestrzeni jako postrzeganej przez ludzi energii– za pomocą odwrotnego charakteru jej części składowych, przestrzeni i czasu. To teoretyczne omówienie jest nieodzowne dla właściwego zrozumienia poniższego nowego projektu walutowego.

Przedstawię tutaj nową walutę „Astral”, która zostanie wprowadzona na wszystkich nowych światach 4D natychmiast po załamaniu się obecnego monetarnego systemu Oriona, a cały stary matriks zostanie zlikwidowany. W międzyczasie nie ma wątpliwości, że to kluczowe wydarzenie nastąpi tego roku i miesiąc marzec wydaje się okresem czasu linearnego o wysokim prawdopodobieństwie na pojawienie się tego wydarzenia. Stąd pilność tego najważniejszego projektu scenariusza podniesienia dla tej najważniejszej matki Ziemi.

Od początku tego roku wszedłem w bardzo intensywną dyskusję z Bradem, aby zgłębić wszystkie aspekty tego nowego projektu i ustalić optymalny punkt w czasie, żeby wprowadzić nową walutę „Astral”, najpierw w USA, a później od razu po tym okresie na całym świecie. Doszliśmy do jednomyślnego wniosku, że jesteśmy bliscy całkowitego załamania się systemu finansowego i że jest to bardzo ważne, aby być mentalnie i intelektualnie przygotowanym na ten projekt, kiedy globalny krach nastąpi. Ponadto, jesteśmy świadomi faktu, że tworzymy ten projekt za pomocą naszych myśli, który jest już rzeczywistością na nowych światach 4D.

Jak widzieliśmy w tych ostatnich dniach i tygodniach, to nie jest tak, że powinniśmy wznieść się i zniknąć z tej rzeczywistości, ale że powinniśmy sprowadzić niebo 5D tutaj na tą najważniejszą planetę matkę. Nastąpi to początkowo na pewnych obszarach na całym globie, gdzie miasta światła już istnieją i gdzie wibracje tego holograficznego modelu osiągnęły próg 12. poziomu górnego 4D i przygotowują go na jego fazę przejściową w nową rzeczywistość 5D. Sedona i Jerry są pokazującymi-drogę w tym zawiłym procesie indywidualnego i kolektywnego podniesienia, co już widzieliśmy.

Faza przejściowa do miast światła zostanie najpierw dokonana przez PAT (Planetary Ascension Team - Planetarny Zespół Podniesienia) oraz przez pierwszą falę kandydatów podniesienia i później kolejni drugofalowcy oraz walk-in’i {ang. walk–in (czytaj łokin) : dusza, która wciela się w dorosłe ciało fizyczne za zgodą duszy, która się w tym ciele urodziła} za nami podążą. Ich liczba znowu rośnie gwałtownie po ostatnim znacznym przesunięciu międzywymiarowym, które nastąpiło w miesiącu styczniu, kiedy wielu z nich doświadczyło śmierci fizycznej na niższych liniach-czasowych.

W poniższym, przedstawię w zarysie podstawy nowej waluty „Astral”, którą wprowadzimy jako wniebowstąpieni mistrzowie niezwłocznie po całkowitym załamaniu się monetarnego systemu Oriona i zamknięciu wszystkich banków świata zachodniego. Ten nowy projekt, nad którym Brad i ja bardzo intensywnie rozwodzimy się od początku 2016 roku w dziennej korespondencji, która również obejmuje gruntowną analizę trwającego dramatu finansowego na całym świecie, ma służyć jedynie jako rozwiązanie tymczasowe podczas okresu przejściowego, zanim natura pieniędzy zostanie zrozumiana przez wszystkich ludzi, ażeby mogły być całkowicie zlikwidowane.

Ten przejściowy okres określa czas bezpośrednio po całkowitym upadku finansowego systemu, który może nastąpić równie dobrze w marcu, ale zdecydowanie tego roku, i będzie trwał tak długo, jak kolektywna świadomość osiągnie próg pełnego przebudzenia. W celu zrozumienia jak pilny jest ten projekt, należy pamiętać, że rządzący kabaliści i ich banksterzy mają już plan B i plan C, kiedy ich obecny plan A, żeby zniewolić ludzkość przez finansowe jarzmo istniejącego finansowego systemu Oriona, zawiedzie.

Dla przykładu, jest teraz dużo rozmów o globalnym resecie systemu finansowego przez ponowne wprowadzenie standardu złota. Argumenty nie są nowe i wszystkie one kończą jako próba ratowania obecnego nieudanego systemu finansowego oraz starych walut, przede wszystkim bezwartościowego dolara jako typowego przykładu papieru toaletowego. Stąd, żadne z tych planów nie prezentują realnego rozwiązania, prawdziwej reformy systemu monetarnego zgodnie z duchowymi zasadami, które my, PAT, wspieramy, ale są jedynie małostkowymi próbami naprawienia starego systemu i zachowania statusu quo. To, jak wszyscy wiemy, nie nastąpi i właśnie dlatego opracowaliśmy nową walutę „Astral”, która zastąpi dolara, euro, jena i wszystkie inne waluty fiducjarne.

To jest Plan PAT’u A i wszystkich pierwszofalowców, którzy będą nowymi wzniesionymi mistrzami i Bogami Logosami na nowych światach 4D. Będą oni reprezentować prawdziwą duchową hierarchię nowej ludzkości i obejmuje to wprowadzenie nowego sprawiedliwego systemu płatności i transakcji w przejściowej fazie transfiguracji tej ludzkości w transgalaktyczną cywilizację.

Wszyscy obecni krytyczni eksperci w finansach w zasadzie leją wodę na młyn rządzących kabalistów przez swoje nieadekwatne finansowe propozycje i idee, które pochodzą z wysoce rozczłonkowanego myślenia i całkowicie niewłaściwego zrozumienia przewodnich duchowych zasad stojących za jakąkolwiek ludzką egzystencją, ewolucją i kreacją.

Ci alternatywni myśliciele, których Brad i ja cytujemy od czasu do czasu, żeby informować was o aktualnym stanie dyskusji w sektorze finansowym, nie różnią się znacznie od licznych ekonomicznych i finansowych niedouczonych pracowników światła, którzy popierają idee tajnych ciemnych służb o istnieniu „ukrytych funduszy Saint Germain”, które zostaną w cudowny sposób odkryte przed masami przez jakieś mało znane „oświecone” tajne społeczności i rozprzestrzenią Bonanzę pośród wszystkich ludzi. Naiwność była zawsze największą pułapką dla wszystkich ludzi, co czyni ich łatwym łupem dla ciemnych manipulacji i kłamstw.

Poniżej wyjaśnię, czym sekretne fundusze St Germain naprawdę są. Jest on teraz stale w naszych polach i komunikuje się zarówno z Carlą jak i ze mną na różne tematy. Jak już składałem sprawozdanie, przybył do nas z pewnością siebie podczas otwarcia Portalu Bożego Narodzenia 25. grudnia i obiecał prowadzić nas w tej finalnej fazie podniesienia. Dotrzymał tej obietnicy i jest wokół nas od tamtej pory cały czas. Zachęca Carlę do używania złoto-fioletowego płomienia, którego jest ona nowym czohanem, aby transmutować tą rzeczywistość i używa go teraz w bardzo potężny sposób, żeby transformować ten niesprawiedliwy, zwodniczy monetarny system Oriona-Ponziego w sprawiedliwy system płatności i transakcji, który przyniesie dobrobyt i pokój całej ludzkości. Sedno tego nowego systemu będzie tematem tego eseju.

St Germain inspiruje mnie aby opracować i przekazać dalej ten projekt całej ludzkości jako jedyną możliwą alternatywę, kiedy stary matriks całkowicie upadnie a masy będą w kompletnej rozpaczy. Odkrywa to najjaśniejszą perspektywę dla gwałtownej transformacji obecnej ludzkości w rozwiniętą i oświeconą transgalaktyczną społeczność. Mimo że większość elementów nowego systemu płatności i transakcji została opracowana przeze mnie około 20 lat temu, St Germain dał mi brakujące ogniwa w lutym 2016 roku, które pomogły mi ukończyć nową ideę.

Jak wyjaśnię poniżej, nowa waluta „Astral” będzie nie tylko całkowitym resetem starego finansowego systemu Oriona-Ponziego, ale również całkowitym resetem obecnego ludzkiego społeczeństwa. Doprowadzi do gwałtownego obalenia państw narodowych ze wszystkimi ich represyjnymi instytucjami, takimi jak systemy podatkowe (dochody państwa), banki centralne, wszelkiego rodzaju banki, cały system sądowniczy zajmujący się tymi kwestiami, włącznie z wszystkimi trutniowymi-zawodami, takimi jak księgowi, pośrednicy finansowi i nieruchomości itd., związanymi z tymi bezproduktywnymi aktywnościami. Stąd, zasięg tego projektu ma gigantyczne rozmiary – będzie on faktyczną siłą napędową za wszystkimi społecznymi i ekonomicznymi zmianami, które bardzo szybko przemienią tą ludzkość.

Duchowe i Organizacyjne Zasady Nowej Waluty „Astral”

Najnowsza Historia tego Projektu

Opracowanie duchowych i organizacyjnych zasad nowej waluty „Astral” było zainspirowane po raz pierwszy przez moje HS {Higher Self - Wyższe Ja} i najprawdopodobniej przez Saint Germain 27. lutego, kiedy postawiłem następujące teoretyczne pytanie samemu sobie i Bradowi w liście do niego:

Drogi Brad,

nasza ostatnia wymiana myśli doprowadziła nieuchronnie do prostego i kluczowego pytania:

„Dlaczego potrzebujemy, żeby ci wszyscy inwestorzy z ich śmiesznymi pieniędzmi przyszli do nas i sponsorowali nasz projekt, kiedy wiemy, że ich pieniądze są bezwartościowe, i dlaczego czekać, aż ich umysły zmienią się na lepsze? To tak, jakby „oskubać mysz” cytując niemieckie powiedzenie – nic nie nadejdzie od tych ludzi?

Stąd też nagle wszystkie części nowego projektu wskoczyły na swoje miejsce odnośnie:

1) tego co powiedziałeś o Bitcoinie, złocie i innych nowych alternatywnych walutach.

2) tego co napisałem do tej pory o nowych neutralnych numerycznych systemach płatności i transakcji, które będą operować jak układ SI w fizyce i będą służyły jako pomiar ludzkich osiągnięć i potrzeb bez żadnej wartości samej w sobie.

3) twojego osobistego doświadczenia z Bitcoinem i

4) naszej oceny aktualnej sytuacji wśród ludzi – nieustępliwość finansowych kolesi i ludzkości jako całości i nieistotność ich bezwartościowych pieniędzy. To jest tak, jakby próbować zrobić dobre wino z octu.

W dodatku dochodzi koncepcja, którą rozwinąłem ponad 10 lat temu dla Dyrektora Generalnego dużego niemieckiego banku z siedzibą w Monachium, którego znałem, ale oczywiście nie odpowiedział na to, ponieważ był przerażony śmiałością moich idei. Jednakże, tamtego czasu moje HS wezwało mnie, aby przedstawić tą koncepcję, ponieważ było to częścią strategii HR na zmianę na tej planecie i byłem pokazującym-drogę. Teraz chciałbym połączyć wszystkie te punkty.

Przed tym omówiliśmy możliwość ustanowienia nowych funduszy w USA, żeby promować nowe patenty i technologie oparte na nowej teorii Prawa Uniwersalnego. Obliczyłem, że innowacje i rejestracja nowych efektywnych leków stymulujących komórki w przemyśle farmaceutycznym zaoszczędzi do 500 miliardów dolarów wydatków bezowocnego działu badań i rozwoju, oraz wygeneruje nową sprzedaż z przynajmniej taką samą kwotą każdego roku. Biorąc pod uwagę ogrom śmierci wszystkich „jednorożców” (nowe firmy, które rzekomo rozwijają innowacyjne technologie 3D) w USA i obecny kryzys po tym jak zmarnowali setki miliardów dolarów zainwestowanego kapitału bez żadnego zwrotu, zaproponowałem Bradowi, że jest to czas, aby ustanowić nowy fundusz, żeby propagować nowe technologie Prawa Uniwersalnego, włączając w to nowe formy leczenia w systemie opieki medycznej i nowe technologie w przemyśle bazującym na nadprzewodnictwie.

Przedyskutowaliśmy różne możliwości przyciągnięcia nowych inwestorów po tym jak stracili mnóstwo pieniędzy w obecnym krachu finansowym, który zmiótł z powierzchni ziemi od początku tego roku ponad 15 bilionów dolarów dóbr. Jednakże, oboje mieliśmy nieprzyjemne uczucie, że nasz nowy projekt nie zadziałałby w sposób, w jaki go początkowo skonceptualizowaliśmy. Jak jest to w przypadku z wszystkimi takimi projektami, które są z bożej inspiracji, trzeba myśleć na wielką skalę i rozpoczynać od podstawowych założeń nowej teorii Prawa Uniwersalnego.

Doszliśmy do wniosku, że nie potrzebujemy obecnych pieniędzy papieru toaletowego i ich sfrustrowanych właścicieli, aby uhonorować naszą pracę i przyszły wkład jako mistrzów wzniesionych dla ludzkości.

Zamiast tego powinniśmy sami stworzyć nową walutę oraz ustanowić duchowe i organizacyjne zasady na założenie nowego rodzaju emisji i inwestycji bankowych, co nie będzie jednakże nazywane „bankiem”, ponieważ to słowo ma bardzo złą reputację. Zamiast tego nazwiemy to:

Spółdzielnią Emisji i Inwestycji
{Emission and Investment Cooperative (EIC)}

Nowa waluta będzie funkcjonować dokładnie jak cyfrowy, numeryczny układ SI płatności i transakcji, który przedstawiłem w przeszłości, ale będzie posiadał nazwę:

Astral

W związku z tym, powinniśmy stworzyć EIC z nową walutą „Astral”.

Ta nowa waluta będzie zakorzeniona we wprowadzeniu w życie wszystkich nowych technologii 4D i 5D. Jej aktywami będą nowe technologie pochodzące ze Światła. Ostatecznie, waluta ta będzie reprezentacją procesu podniesienia ludzkości i Gai do wyższych wymiarów zanim wszystkie pieniądze będą mogły być zniesione. W ten sposób osiągniemy bardzo efektywnie nasz cel i wyeliminujemy starych zdemoralizowanych kolesi i ich bezwartościowe papierowe pieniądze, ponieważ oni już nam nie służą i ponieważ oni nie przedstawiają sobą nowej podnoszącej się rzeczywistości. Poza tym, stare waluty muszą być wyeliminowane tak czy tak w nadchodzącym krachu jak było to postulowane i omawiane przez PAT w przeszłości.

Nazwa nowej waluty „Astral” została wybrana celowo. Poza językiem angielskim, który jest bardzo zredukowanym językiem pod względem gramatycznym, wszystkie inne posiadają płeć – dla przykładu niemiecki, francuski, włoski, hiszpański i wszystkie słowiańskie języki. W tym przypadku „astral” jest walutą rodzaju męskiego („astro” byłaby rodzaju nijakiego, a „astra” rodzaju żeńskiego). Potężniej jest powiedzieć, że ten przedmiot kosztuje dwa astrale, niż powiedzieć, że kosztuje dwa astro, które są słabe jako neutralny rzeczownik. Brzmi bardzo podobnie do hiszpańskiego reala” u szczytu potęgi hiszpańskiego reala, kiedy to imperium podbiło Amerykę. Potrzebujemy męskiej energii stojącej za nową walutą, aby dokonać niezbędnej transformacji z obecnych opartych na długu, bezwartościowych walut fiducjarnych takich jak dolar, w nową walutę, która będzie zakorzeniona w energetycznej mocy źródła. Jak? Wyjaśnię poniżej.

Nowa waluta „Astral” i EIC {wym. „i-aj-si”} będą stosowały precyzyjne, proste, zrozumiałe same przez się duchowe i logiczne zasady oparte na naturze energii, ponieważ pieniądze są jedynie substytutem i lustrzanym odbiciem właściwości energii:

1) „Astral” będzie dostępny dla każdego, kto go zaakceptuje, niezależnie od pracy fizycznej, ale w zależności od jego realnych potrzeb. Jest to nienaruszalne, boskie prawo każdego, aby posiadać i używać tej waluty zgodnie z zasadami duchowymi, które wykluczają chciwość, skąpstwo, manipulację i spekulację itd. Innymi słowy, wszystkie ludzkie występki, które pojawiają się z powodu przekonania o byciu oddzielonym od Źródła i odrzucenia Jedności, nie będą dotyczyły tej waluty. Ludzie, którzy przejawiają te wady, nie będą mieli dostępu do Astrali i EIC. Będą musieli znosić stare waluty, jeśli będą nadal istniały, albo barterować, zanim nie rozwiną się dostatecznie, żeby zaakceptować nową walutę, która przyniesie niezmierną obfitość i dobrobyt całej ludzkości, jak wykażę poniżej.

To wykluczenie będzie zrealizowane bardzo łatwo przez następujące dalsze zasady i kryteria:

2) Nie będzie żadnych stóp procentowych ani żadnych innych wirtualnych derywatyw albo środków, które stworzą sztuczną inflację tej waluty.

3) Nie będzie żadnych spekulacji względem innych nadal istniejących walut. Te zasady dotyczą fazy przejściowej, w późniejszym czasie będą zrozumiałe same przez się, kiedy wszystkie inne waluty przestaną istnieć.

4) Nowy Astral ma swoje aktywa w Niebie, tj. we wszystkich nowych technologiach, które przyjdą z wyższych królestw poprzez tą walutę, oraz poprzez nas wzniesionych mistrzów, i będą rozpowszechnione na nowej ziemi w przejściowym okresie przekształcenia zanim wszystkie pieniądze, włącznie z „astralem”, będą mogły być wyeliminowane. Jest jeszcze inny kluczowy powód, dlaczego nowa waluta Astral jest zakorzeniona w Niebie, w wyższych wymiarach albo Źródle, co omówię dogłębnie poniżej.

5) Na początku Astral będzie powiązany ze złotem (i srebrem), powiedzmy 100 astrali za jedną uncję złota {1 uncja to ok. 28,35 grama}. Zostanie to dokonane w idealny sposób i wszyscy posiadacze złota zaakceptują to powiązanie. Nie potrzebujemy posiadać ani jednej uncji fizycznie wydobytego złota, żeby powiązać astrala ze złotem. Oto kilka względów dlaczego:

- Zgodnie z punktem 4) Astral posiada swoje aktywa w Niebie, tj. we wszystkich nowych technologiach, które przyjdę przez tą walutę i będą rozpowszechnione na nowej ziemi w przejściowym okresie przemiany zanim wszystkie pieniądze włącznie z Astralem będą mogły być wyeliminowane.

- Z wyższej perspektywy złoto nie jest w ogóle aktywem, ale zyskało historyczne znaczenie jako uniwersalny środek akumulacji majątku w starej rzeczywistości 3D.

- Jednakże, nie może ono funkcjonować jako elastyczny system płatności i inwestycji z powodu jego fizycznego charakteru i niedoboru. Składowanie i transport złota stwarza ogromne logistyczne problemy dla każdej złotej waluty w dynamicznym oraz szybko rozwijającym się społeczeństwie i ekonomii, gdzie obieg pieniędzy musi być bardzo łatwy, elastyczny na wszelkie warunki i płynny.

- Właśnie dlatego kabaliści byli w stanie łatwo wyeliminować złoto jako walutę, kiedy ostatni współczesny reset finansowego systemu Oriona w kierunku NWO {New World Order - Nowego Porządku Świata} został dokonany  przez Nixona w 1971 roku.

- Z drugiej jednak strony, jeśli wszystkie stare waluty stracą swoją wartość w nadchodzącym krachu, nie pozwoli to złotu uzyskać jego przeszłej ważności, ponieważ elity mogą wprowadzić inną formę papierowego pieniądza co wykluczy złoto, i w dniach dzisiejszych istnieje dużo strachu pośród właścicieli złota, że państwo skonfiskuje całe złoto i srebro w nadchodzącym krachu, jak zrobiły to rządy podczas Wielkiego Kryzysu.

- Jeśli kabaliści wdrożą Plan B i stworzą nowe waluty oparte o minimalne ilości złota, ten standard złota będzie miał jedynie charakter symboliczny z powodu faktu, że faktyczna ilość złota dostępnego na tej planecie jest nieskończenie mała w porównaniu do ilości pieniędzy w obiegu potrzebnej do utrzymania światowej ekonomii na powierzchni, nawet jeśli całe zadłużenie i spekulacyjne bańki finansowe, takie jak derywatywy, zostaną wyeliminowane przez światowy jubileusz. Dylatacja {rozcieńczenie} tego nowego standardu złota wkrótce doprowadzi do takiej samej sytuacji jak tego roku, gdzie krach jest nieunikniony i już się rozpoczął.

Alchemiczne Złoto Kontra Wydobywane Fizyczne Złoto

Idea powiązania nowej waluty Astral ze złotem ma zarówno praktyczny jak i teoretyczny charakter. Zasadniczo, nowa waluta nie potrzebuje żadnego złota aby zreformować obecne waluty fiducjarne i funkcjonować w perfekcyjny sposób, co omówiliśmy powyżej. Jednakże, w okresie przejściowym przemiany musimy wziąć pod uwagę kolektywny sposób myślenia ludzkości, która jest całkowicie skupiona wokół koncepcji pieniędzy jako czegoś o największej wartości. Wszystkie ludzkie aktywności są teraz mierzone w pieniądzach i istnieje pogląd ogólny, że wszystko, co nie przyciąga pieniędzy, jak jest w przypadku naszych aktywności duchowych, włącznie z pisaniem tego eseju na temat resetu pieniężnego, nie ma żadnej wartości. Jest to klasyczne nastawienie Oriona obecnej upodlonej ludzkości podczas Końca Czasu i musimy wziąć pod uwagę w naszym nowym projekcie ten opłakany stan ludzki, aby zreformować ten system finansowy Ponziego, kiedy się załamie w nadchodzących dniach i tygodniach.

Kiedy obecne waluty fiducjarne stracą całą swoją wartość w nadchodzącej hiperinflacji jako wynik likwidacji wszelkich długów w formie złych pożyczek, wirtualnych derywatyw i baniek aktywów, wywołanej przez nieskończone QE {Quantitative Easing - luzowanie polityki pieniężnej, zwiększenie wielkości podaży pieniądza w obiegu pieniężnym} i drukowanie pieniędzy z powietrza, ludzie będą domagać się w swojej desperacji nowej waluty, która opiera się na wartości rzeczywistej. Argument, że nowe astralne technologie 4D i 5D są wartościowymi i wystarczającymi aktywami nowej waluty Astral może nie przekonać wielu ludzi, którzy nie będą w pełni przebudzeni, kiedy nadejdzie krach i będzie potrzebny nowy reset monetarnego systemu Oriona. W ich przeważającym agnostycyzmie, mogą skłaniać się do zaakceptowania fałszywego Planu B lub C rządzących kabalistów, zamiast naszej propozycji nowej waluty Astral. Zwłaszcza, że zabierze to trochę czasu dla nas jako wzniesionych mistrzów, żeby wprowadzić nowe astralne technologie na nowych światach 4D.

Jak mogliście zauważyć, cała moja argumentacja dotyczy przemiany obecnego holograficznego modelu 3D w te nowe światy 4D, ponieważ w 5D, w Nowej Lemurii, gdzie się wzniesiemy, nie będzie pieniędzy od samego początku. Będziemy w stanie natychmiast tworzyć to co potrzebujemy i pragniemy. Te technologie duszy natychmiastowej kreacji nie będą potrzebowały żadnej formy pieniędzy jako wymiennego systemu płatności i transakcji dla naszych energetycznych natychmiastowych kreacji. Powinno to być przekonujące dla wszystkich moich oświeconych czytelników, którzy od samego początku śledzili nasze dyskusje na tej stronie.

Kiedy mówię, że musimy na razie zaakceptować fizyczne złoto jako standard złota dla naszej nowej waluty Astral, robione jest to tylko z myślą o wielu ludziach, którzy zgromadzili swoje oszczędności w złocie i w odniesieniu do tradycji ludzkiej, gdzie złoto odgrywa kluczową rolę jako zabezpieczenie majątkowe. Jest to jedyny konieczny kompromis, aby połączyć ten przejściowy okres, który będzie się charakteryzował przede wszystkim ziejącą rozbieżnością pomiędzy gwałtownie wznoszącą się rzeczywistością i nadal istniejącymi gnostycznymi brakami wśród mas, które na początku powstrzymają je od pojęcia pełnego zakresu tej kosmicznej zmiany. W rzeczywistości, przez powiązanie waluty Astral z fizycznym złotem uzyskanym w kopalniach po prostu wyeliminujemy wszystkie obecne niezdrowe i fałszywe spekulacje w walucie i na rynku wymiany złota. Przez powiązanie Astrala ze złotem, wyeliminujemy de facto złoto jako walutę zabezpieczenia bez możliwości uświadomienia sobie tego przez właścicieli złota na początku. Poniżej wyjaśnię dlaczego.

Moje wyjaśnienie ma związek z alchemią złota i z nami jako mistrzami reakcji alchemicznej, obydwa w fizycznych ciałach, co wykazane jest na tej stronie i zwłaszcza jako wzniesieni mistrzowie w krystalicznych ciałach świetlistych. Jest to dobrze znane, że koncepcja alchemii wyewoluowała wokół atrakcyjnej idei, że ludzie mogą stworzyć złoto z innych gorszych i tanich metali oraz związków w sekretnych alchemicznych reakcjach. Podczas gdy nikt nigdy tego ludzkości nie udowodnił, za tą alchemiczną tradycją musi kryć się jakaś prawda, która fascynuje wszystkie ludzkie umysły. Oczywiście nie możliwe jest dla przykładu wytworzyć złota z ołowiu, ale jak się ostatnio dowiedziałem, możliwe jest wyprodukowanie złota z rtęci.

I tu pojawia się problem. To alchemiczne złoto jest czyste i nie ma izotopów. Podczas gdy całe naturalne złoto, nawet jeśli jest 99,99999…% czystości, zawiera różne izotopy, które mogą być użyte do określenia skąd to złoto pochodzi, ponieważ każda kopalnia złota ma swój specyficzny izotopowy „odcisk palca”, który jest znany państwowym mennicom. Jeśli jesteś w stanie produkować czyste alchemiczne, wolne od izotopów złoto z rtęci w alchemicznej reakcji, i będziesz chciał sprzedać je na rynku, natychmiast zostaniesz zatrzymany, ponieważ kabaliści nie chcą, żeby ludzkość tworzyła złoto. Nie znałem tego faktu aż do niedawna, ale później wyzwoliło to pewne dalsze myśli w moim umyśle odnośnie naszego nowego projektu walutowego.

Oczywistym jest, że możemy wprowadzić nową walutę Astral dopiero po naszym podniesieniu. Przed tym stary matriks musi upaść całkowicie. Obecny gwałtownie rozpraszający się holograficzny model 3D można porównać do dwóch pociągów poruszających się z pełną prędkością w przeciwnych kierunkach – pociąg starego matriksa w przepaść, pociąg podniesienia w stronę Nieba. W tym przypadku, jeśli pojawimy się jako wzniesieni mistrzowie i zaprezentujemy nową walutę, możemy zawsze powiedzieć ludziom – w odniesieniu do ich starego punktu widzenia -, że potrafimy stworzyć alchemicznie tyle złota, ile potrzebujemy, żeby utworzyć nową walutę Astral na standardzie złota.

Musimy zademonstrować, że potrafimy wykreować czyste alchemiczne złoto, co powinno być niczym dla każdego wzniesionego mistrza. Nie oznacza to, że będziemy tworzyć to złoto w wielkich ilościach, tak jak dzisiaj nie ma już dłużej żadnego złota w skarbcach FED-u albo w innych centralnych bankach, ponieważ zostało skradzione przez kabalistów. Ale samo pojęcie, że takie alchemiczne złoto istnieje w wymiarach astralnych – stąd nazwa nowej waluty – i może zostać zamanifestowane przez nas w dowolnym momencie, jeśli trzeba by było, będzie wystarczające, żeby zdecydowanie ustanowić nowego Astrala jako walutę światową opartą na prawdziwym standardzie złota, kiedy dolar się załamie. Istnieje teraz wiele plotek, że tego rodzaju reset może być w trakcie tworzenia w odniesieniu do starych walut, ale będzie za późno, ponieważ pojawimy się z naszą walutą. Dlatego musimy podnieść się zanim ostateczny finansowy krach nastąpi i ciemni kabaliści mogliby zrobić swój podstępny reset starych walut.

Wystarczy, że ludzie będą wiedzieć, że możliwe jest stworzenie alchemicznego złota w każdej chwili i że nie ma potrzeby aby ludzkość wydobywała złoto w stary uciążliwy sposób jak za czasów Neandertalczyków, którzy zostali genetycznie skonstruowani przez Władze-Które-Były, żeby pracować w kopalniach złota. Nowa waluta Astral nie tylko będzie zakorzeniona w technologiach 4D i 5D, ale również w nowym standardzie złota opartym na czystym alchemicznym złocie stworzonym przez nas jako mistrzów wzniesionych. Zmiecie to jakiekolwiek krytyczne argumenty odnośnie wartości nowej waluty z konwencjonalnego punktu widzenia, ponieważ będzie wiele małych spółdzielni emisji i inwestycji (EIC), które będą tworzyć astrale na lokalnym i opartym na wspólnocie poziomie co wyjaśnię poniżej.

W ten sposób praktycznie wyeliminujemy fizycznie wydobywane złoto, które reprezentuje gęsty holograficzny model inkarnacji 3D i zastąpimy je nowym alchemicznym standardem złota zakorzenionym w Wyższych Królestwach. Jest to również najefektywniejszy sposób, żeby wyeliminować wszelkiego rodzaju oszustwa i manipulacje przy nowej walucie co wykażę poniżej.

Na razie możemy używać dwa standardy złota:

- fizyczny standard złota, który będzie miał mniejszą wartość, i

- nowy alchemiczny standard złota, do którego my jako nowi wzniesieni mistrzowie i Bogowie Logosi będziemy mieli dostęp i monopol. Będzie to częścią naszej duchowej hierarchii, by tak rzec, materialnym symbolem naszej przodującej pozycji na nowych światach 4D.

Oczywiście, jestem świadomy, że mówię teraz o artefakcie, gdyż kto potrzebuje złoto w rozwiniętym społeczeństwie, które może prosperować wyłącznie bez pieniędzy, ponieważ oparte jest ono na bezpośredniej indywidualnej i kolektywnej kreacji? Ten aspekt proponuje jedynie na okres przejściowy, zanim ludzie nauczą się żyć bez pieniędzy i będą gotowi porzucić naszą nową walutę Astral po tym jak zrozumieją prawdziwą naturę pieniędzy. Ale w międzyczasie, powinien to być potężny argument, który zrównoważy jakiekolwiek próby zaszkodzenia nowej walucie Astral.

Możecie sobie wyobrazić, jak by to było, gdybyście mogli tworzyć złoto w dowolnym miejscu na planecie albo, jeśli jest to konieczne, transportować je z jednego miejsca na drugie poprzez teleportację? W tym przypadku, nie musimy rozwiązywać problemów logistycznych odnośnie przechowywania i dystrybucji złota w uciążliwy sposób 3D, takich jakie ma na przykład Holenderski Bank Centralny ze swoim złotem w tych dniach. To jest miejsce, gdzie większość walut starego sposobu opartych na złocie teraz zawodzi. Teraz możesz powiązać nową walutę astral z alchemicznym złotem w ustalonej cenie i wszyscy to zaakceptują, gdyż muszą wierzyć, że możemy stworzyć nieskończoną ilość złota. A wiara jest wszystkim w finansach i w całej ludzkiej egzystencji.

To jest dokładnie to, co naprawdę oznaczają sekretne fundusze Saint Germain, o których tyle mówią NowoEranie {New Agers} i w które inwestują tak wielkie oczekiwania, aby uratowały ich od ich trudnego życia w 3D. Zrozumiałem to 2 lutego (Dzień Świstaka, kiedy nie było widać cienia i wczesna wiosna, w rozumieniu resetu i Podniesienia, została przepowiedziana) w pełnym zakresie, aczkolwiek jest to bardzo proste. To nie przypadek, że St Germain odwiedził nas tego dnia ponownie i poczuliśmy natychmiast jego potężną obecność.

Podnieśliśmy teraz nasze wibracje tak wysoko, że takie kontakty są bardzo łatwe. Jak wiecie, Carla jest teraz nowym czohanem złoto-fioletowego płomienia i tym samym dziedzicem St Germain na tej Ziemi. Jest pod jego przewodnictwem teraz już od ponad dwóch lat, o czym informowaliśmy na tej stronie. Również czuję go mocno w ostatnim czasie, ale pracujemy razem na innym poziomie.

Inspiruje mnie, aby aktywnie tworzyć nowe koncepcje dla nowych światów 4D, które będą w głównej mierze zaludnione przez nowe dojrzałe dusze, które zakończą swój cykl młodych dusz podczas nadchodzącego ostatecznego przesunięcia międzywymiarowego, co wyjaśniłem w moim modelu wieku dusz. Wielka fala młodych dusz, która jest u progu wkroczenia w cykl dojrzałych dusz, żyje obecnie w Ameryce Północnej, i dlatego jestem tutaj, aby kierować je oraz ustanowić warunki społeczne dla nowej ludzkości 4D. Jak stało się oczywiste w tych dniach, dusze te nie potrafią na własną rękę wygenerować koniecznych idei jak zreformować obecną upodloną ludzkość w nową oświeconą cywilizację i poważnie potrzebują mojej pomocy.

Z tego również powodu, Brad i ja postanowiliśmy promować ten projekt najpierw w USA i w Kanadzie, zanim będziemy mogli wdrożyć go na całym świecie. Rozważyliśmy również fakt, że dolar jest światową walutą z ponad 65% całkowitej ilości pieniędzy w obiegu, i że ta waluta fiducjarna jest głównym winowajcą większości oszustw finansowych w systemie.

Zanim będziemy mogli ustanowić nową walutę Astral, dolar musi zostać zniesiony jako fiducjarna waluta bez jakiejkolwiek podstawy {oparcia}. Dzieje się to teraz podczas nieuchronnie zbliżającego się krachu finansowego, który jest światowym dramatem z wieloma równoległymi i jednoczesnymi aktami. Przyczyniliśmy się w znacznym stopniu do tego krachu przez sprowadzenie klarowności odnośnie rzeczywistych przyczyn tego wydarzenia najwyższej wagi w scenariuszu podniesienia. W pewnym sensie, możemy twierdzić, że napisaliśmy fabułę tego dramatu – w moim przypadku od 1997 roku – i następnie zostawiliśmy kabalistów i ich banksterów, aby odegrali scenariusz, który dla nich napisaliśmy, jak odsunąć siebie samych od władzy w Końcu Czasu.

Jest to zasadniczo celem tego nowego projektu – jak dokonać resetu starego systemu finansowego i ekonomii w oświecony sposób z uwzględnieniem wszystkich duchowych i organizacyjnych zasad, które wynikają z nowej teorii Prawa Uniwersalnego.

Dzielę się z wami tym teraz, żebyście mieli pełniejszy obraz i w związku z tym przygotować wasze argumenty kiedy się podniesiecie albo kiedy będziecie musieli wspierać tą nową walutę Astral nadal będąc w ciele fizycznym. Chociaż, pomimo że sukces tego projektu jest zapewniony i już rzeczywistością, kiedy się podniesiemy, nie powinniśmy ignorować możliwości, że niebawem środki pieniężne w starych walutach mogą zacząć płynąć na ten projekt, kiedy system finansowy zacznie zauważalnie upadać. Starzy zawiedzeni inwestorzy z nowymi transgranicznymi duszami jako walk-in’ami, mogą równie dobrze zdecydować się przyjść do nas i błagać nas, aby nobilitować ich bezwartościowe pieniądze przez naszą alchemiczną reakcję i przemienić je w oparte na złocie astrale. Wszystko to będzie miało wysoce symboliczny charakter, ponieważ nie będzie żadnego zysku kapitałowego w nowym systemie walutowym, co wyjaśnię poniżej. Ale czym jest obecny system monetarny Oriona? Operuje on jedynie fałszywymi symbolami. Nasze będą zamiast tego prawdziwe.

Na koniec, pozwólcie że wspomnę, że alchemiczne złoto wolne od izotopów jest najlepszym środkiem, aby osiągnąć długowieczność. Było już używane przez minione cywilizacje i dlatego właśnie mamy w dniach dzisiejszych standard złota. Symbolizuje ono nieśmiertelność i wzniesienie. Czyste alchemiczne złoto odegra ogromną rolę w przyszłym uzdrawianiu ludzkich ciał na nowych światach 4D, dzięki czemu ludzie będą mogli żyć 200-300 lat albo nawet dłużej. Obfitość i długowieczność (dobre zdrowie) zawsze idą ze sobą w parze. Kiedy standard złota alchemicznego będzie porzucony, pozostanie symbolem ludzkiej długowieczności i wewnętrznego dążenia wcielonej duszy, aby wykroczyć poza tą materialną rzeczywistość, wniebowstąpić i powrócić do Źródła.

Dalsze Organizacyjne i Etyczne Zasady EIC i Użycie Nowej Waluty „Astral”

Spółdzielnia emisji i inwestycji, EIC będzie nową, ludzką formą organizacyjną nowej waluty Astral. Będzie również kierowała się kilkoma, oczywistymi, duchowymi i gnostycznymi zasadami, które odzwierciedlają istotę energii:

1) Nie będzie bankowości z rezerwą cząstkową i dlatego właśnie nie używamy słowa bank, ale EIC.

2) Emisja nowych Astrali. Dla przykładu, kiedy rozpocznie się duży projekt produkcji nowych technologii, będzie istniał plan, który będzie przedstawiał w zarysie wszystkie inwestycje, takie jak nabywanie nowych towarów, ludzkiej siły roboczej itd. Wtedy suma pieniędzy na ten projekt zostanie natychmiast stworzona przez EIC. Nie jest to pożyczka, ponieważ w nowej walucie Astral nie będzie pożyczek, ale jedynie pieniądze w obiegu, które dokładnie odzwierciedlają ilość wykonanej przez ludzkość pracy twórczej.

3) Podobnie jest z każdym osobistym dochodem. Każdy kto zaakceptuje astrala, automatycznie otrzyma dochód w astralach, który będzie z łatwością obliczony jako średni dochód na godne życie w oświeconym społeczeństwie.

4) W ten sposób nowa waluta Astral uniemożliwi pojawienie się inflacji, która jest dzisiaj źródłem całego zła w finansach. Zawsze będzie istniała idealna korelacja jeden do jednego (równowaga dynamiczna) pomiędzy pieniędzmi stworzonymi i w obiegu z jednej strony, a potrzebami ludzi i aktywami rzeczywistej ekonomii z drugiej strony.

5) Waluta Astral automatycznie wykluczy istnienie własności prywatnej i akumulację dóbr materialnych. Dla przykładu, kiedy nowa młoda para będzie chciała uzyskać dom, żeby mieć dzieci, które będą najwyższym dobrem w społeczeństwie, wtedy automatycznie zostanie wygenerowana konieczna ilość pieniędzy, żeby nabyć dom. Później nie będzie to potrzebne, ponieważ będzie wystarczająca ilość domów do życia.

6) Dochód uniwersalny będzie zagwarantowany dla wszystkich, którzy zaakceptują Astrala. Nie będzie oszczędzania ani gromadzenia dóbr. Jeśli ktoś jest skromny i zaoszczędzi ze swojego uniwersalnego dochodu, będzie mógł wydać resztę na usługi komunalne w imieniu innych ludzi albo dokonać wpłaty na inne twórcze prace w kolektywie. Dlatego zamiast banku używam słowa „spółdzielnia”.

Oto kilka dalszych zasad organizacyjnych w jaki sposób nowa EIC będzie zakładana i prowadzona:

7) My, nowi wzniesieni mistrzowie, ustanowimy pierwszą centralną EIC zgodnie z naszymi duchowymi zasadami. Będzie to główny podmiot na wprowadzenie wszystkich nowych technologii 4D i 5D.

8) Ale zasadniczo każda społeczność będzie mogła ustanowić swoją lokalną EIC dopóki przestrzega naszych zasad i otrzymała od nas pozwolenie. Ponieważ będziemy posiadali monopol na standard alchemicznego złota, nikt nie będzie mógł emitować waluty Astral bez naszej zgody.

9) Przyszłe społeczeństwo będzie zorganizowane wokół lokalnych społeczności, ponieważ państwo narodowe ze wszystkimi swoimi represyjnymi instytucjami zostanie obalone na zawsze i my, podniesieni mistrzowie i reprezentanci nowej duchowej hierarchii na nowych ziemiach 4D będziemy siłą napędową za jego obaleniem za pomocą nowej waluty Astral. W pierwszej kolejności będzie oznaczało to, że nie będzie żadnych podatków, żadnego Urzędu Skarbowego, żadnej kontroli finansowej, itd., ale również żadnych armii ani innych przestępczych działalności, takich jak przemyt narkotyków, które są teraz sponsorowane przez państwo w imieniu rządzących kabalistów. Jest to bardzo ważny aspekt społeczny nowej waluty, która jest więcej niż zwykłym resetem starego nieudanego systemu finansowego. Przetransformuje ona całe ludzkie społeczeństwo.

Społeczności będą zorganizowane zgodnie z zasadą 12, 12 x 12 tworzy najmniejszą jednostkę 144 członków, gdzie 12 jest idealną liczbą dla dużej rodziny trzech pokoleń, które zaczną ponownie żyć razem jak to miało miejsce przed początkiem XX wieku, tj. zanim kabaliści Oriona zniszczyli tradycyjną rodzinę za pomocą swojej szubrawej emancypacji kobiet. Ważne jest, żeby dzieci były pod opieką swoich dziadków i były przez nich kształcone, ponieważ młodzi rodzice będą zbyt niedoświadczeni w życiu. Rodzice zaopiekują się swoimi wnukami, kiedy będą bardziej dojrzali. Obecne społeczeństwo z jego systemem ekonomicznym Oriona wyzysku rozdzieliło rodzinę i fundamentalna dynamika jednostki rodzinnej powinna zostać ponownie ustawiona.

Jest to obszerny temat w jaki sposób nowe społeczeństwo będzie zorganizowane w praktyce, ale ma on wiele wspólnego z nową walutą Astral. 12 x 12 x 12 = 1728 członków tworzy większą społeczność, rodzaj wioski w dniach dzisiejszych. Taka społeczność może zgłosić się i uzyskać pozwolenie na założenie lokalnej EIC na swoje potrzeby. Będzie prowadzona jak spółdzielnia i wszystkie decyzje dotyczące nowych inwestycji i emisji nowych rachunków astralnych będą dokonywane demokratycznie zgodnie z najlepszą intencją, na korzyść tej społeczności oraz z całym należytym szacunkiem dla innych sąsiadujących społeczności, które również będą opierały się na duchowych zasadach.

10) Wszystkie te podmioty (jak lokalne EIC) będą zobligowane do całkowitej transparentności w Internecie albo w podobnej nowej sieci, żeby każdy mógł sprawdzić dokładność i wiarygodność tych organizacji emisji i inwestycji. Zanim zostaną założone, będą potrzebowały specjalnego astralnego certyfikatu od nas i będą zobligowane przestrzegać duchowych zasad całkowitej transparentności zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez nas jako mistrzów wzniesionych.

11) Certyfikat ten może zostać przez nas natychmiast cofnięty jeśli EIC narusza nowe duchowe zasady. Musimy liczyć się na początku z nieuczciwą naturą ludzi i będzie sporo czarnych owiec. W rzeczywistości będziemy wiedzieli z wyprzedzeniem czy istnieją tacy potencjalni oszuści, kiedy EIC będzie zakładane. Ale niemniej jednak możemy dać im certyfikat na otwarcie jej, ponieważ jest to nadal planeta wolnej woli. Ponieważ będziemy mieli natychmiastową wiedzę o wszystkim co dzieje się na świecie, możemy szybko interweniować kiedy wystąpi oszustwo i zamknąć lokalną EIC. Ludzie będący jej częścią, będą musieli skorzystać z sąsiadującej EIC i po tym jak pozbędą się winowajców mogą ponownie aplikować.

12) Najważniejszą rzeczą jest nauczenie ludzi, że nie warto próbować oszustwa, ponieważ najdalej sięga się uczciwością.

13) Wszystkie takie decyzje o wycofaniu certyfikatu EIC będą od razu publikowane w ogólnoświatowym rejestrze do przeczytania dla wszystkich ludzi, włącznie z dokładnym opisem typu oszustwa. Wszystko będzie opierało się na całkowitej transparentności i natychmiastowym działaniu.

14) Nikt kto popełnił oszustwo nie będzie karany, ale zostanie wykluczony na jakiś czas z systemu Astral, dopóki nie nauczy się zachowywać uczciwie. Jestem pewny, że będzie to dla nas bardzo łatwa gra. I tego rodzaju nieskazitelna sprawiedliwość będzie zrozumiana i szanowana przez wszystkich, ponieważ nikomu nie uczyni krzywdy, ale jedynie najefektywniej obnaży jakąkolwiek niesprawiedliwość lub kłamstwo. Jest to natychmiastowa karma w działaniu.

15) Bardzo ważne jest, że takie EIC zostaną ustanowione na całym świecie symultanicznie, ponieważ jest to najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób, żeby wyeliminować państwo narodowe jako źródło całego zła – od oszustwa finansowego i politycznego, do wojen i ludobójstwa. Stąd faktyczne implikacje nowej waluty Astral będą znacznie większe i różnorodne niż jedynie zreformowanie systemu finansowego i ekonomicznego. Będzie to kamień milowy dla nowej oświeconej ludzkości. Stąd ważność szczegółowego omówienia jej teraz, żeby mogła być wprowadzona w życie za jednym zamachem, kiedy krytyczny punkt w czasie zostanie osiągnięty. I to może być równie dobrze w marcu, ale definitywnie niewiele później, patrząc w jaki sposób wydarzenia zaczynają się rozwijać w lutym.

Teraz tworzymy rzeczywistość, którą doświadczymy, kiedy stary matriks umrze, i wtedy widocznie stąpi ona na tą najwyższą planetę matkę. Nowa rzeczywistość będzie najpierw jedynie dla bardziej oświeconych dusz, ale przez jakiś czas będzie przechwytywała ze starą schodzącą, aby służyć jako most dla wielu ludzi wspierających oba punkty widzenia, żeby mogli do nas przyjść. Tak to teraz widzę. To energetyczne współistnienie będzie krótkotrwałe, ale będzie najbardziej krytyczną fazą w całym procesie transformacji, kiedy błyskawiczne i optymalne decyzje są obowiązkowe, aby zredukować negatywne aspekty załamania się starego matriksa Oriona.

Z tego względu musimy mieć krystalicznie czyste wyobrażenia, jak system nowej waluty będzie zasadniczo funkcjonował, aby ustanowić go na globalną skalę, kiedy nadejdzie ostateczna zmiana międzywymiarowa. Jeśli tego nie zrobimy, nikt inny tego nie zrobi. Musimy zacząć myśleć na wielką skalę, co oznacza uwzględnienie całej ludzkości i nie zostawienie nikogo na deszczu. Następnie należy to do nich, żeby zdecydować czy chcą „tańczyć na deszczu” czy skorzystać z naszego parasola. Ale nie w stary sposób, kiedy banki oferowały tobie parasol na słoneczne dni, a zabierały go kiedy zaczynał się deszcz. Powinniśmy zrobić to lepiej.

Jak już wspomniałem, nasza EIC będzie główną centralną spółdzielnią, ponieważ będzie odpowiedzialna za wprowadzenie wszystkich nowych technologii na skalę globalną. Moc i akceptacja nowej waluty Astral leżała będzie w powszechnym uznaniu ludzi, że jest to tylko monetarny system płatności i transakcji na okres przejściowy do czasu aż całe pieniądze zostaną wyeliminowane i jest to, pośród wielu innych rzeczy, narzędzie do propagowania nowych zaawansowanych technologii, które od razu poprawią życie ludzi na całym świecie.

Poza tym, fakt, że każda społeczność będzie miała boskie prawo emitowania astrali, jeśli stosuje się do idealnych duchowych zasad zalecanych przez nas poprzez centralną EIC, sama natura tej waluty zakorzenionej w HR przekona ludzi, że jest to jedyny system monetarny, który jest sprawiedliwy i nie tylko dla korzyści całej ludzkości tak długo jak będzie przebywała w nowych światach 4D, ale że ona ucieleśnia również proces podniesienia w bardzo konkretny sposób.

Lata temu przeczytałem w słynnym podręczniku do ekonomii napisanym przez zwycięzcę Nagrody Nobla (nie znaczy to, że mi na nich zależy) co jest kluczowym pytaniem ekonomii: „Czym są pieniądze? Dlaczego istnieją pieniądze?” – Odpowiedzią było: „Pieniądze istnieją jedynie dlatego, bo są akceptowane przez ludzi.” Jak widzimy, już stara teoria ekonomii daje do zrozumienia, że nie potrzebujemy żadnych specyficznych pieniędzy, żeby zorganizować naszą ekonomię i życie społeczne. Tak długo, jak konkretna cyfrowa forma płatności i transakcji jest powszechnie akceptowana jako system pomiaru twórczej aktywności ludzkiej, zaspokoi on potrzeby ludzkości i będzie funkcjonował w perfekcyjny sposób jako lustrzane odbicie energii = Wszystkiego-Co-Jest. Mając świadomość tej funkcji, nowa waluta Astral będzie powszechnie akceptowana przez całą nową ludzkość. Ponieważ będzie ona gwarantem prawdziwej demokracji i największą barierą przed nowym zniewoleniem ludzkości, które rządzący kabaliści będą próbowali wprowadzić za pomocą fałszywego resetu swojego upadającego systemu Ponziego, zanim będą odsunięci od władzy tego roku przez nasze pojawienie się jako wzniesieni mistrzowie.

Nowa waluta Astral będzie posiadała pełną duchową moc, ponieważ jest zakorzeniona w Niebie, ponieważ jest częścią procesu podniesienia ludzkości, stąd nazwa, i ponieważ będzie środkiem na wprowadzenie nowych technologii, które przetransformują ludzkość w transgalaktyczną rasę.

Złoto nie ma takich atutów. Ale możemy użyć złota jako przechwycenia ze światem materialnym na jakiś czas, aby zdystansować się od starych walut, które wkrótce się rozpadną. Stąd pilność naszego projektu.

Ci, którzy posiadają fizyczne złoto mogą wymienić je na Astrale, jeśli sobie tego życzą, bo z pewnością nie wymienią ich na dolary, kiedy stracą one swoją wartość w nadchodzącej hiperinflacji, kiedy jedna uncja będzie warta przynajmniej 20.000 dolarów albo więcej, bo co ci ludzie zrobiliby wtedy z tymi pieniędzmi - papierem toaletowym? Będzie tak samo jak podczas inflacji w Niemczech w latach 20. i w Jugosławii w latach 80. co osobiście doświadczyłem. Nikt nie używał papierowych pieniędzy w tych krajach, kiedy hiperinflacja w nie uderzyła. Waluty te po prostu znikną z obiegu i nowy astral szybko je zastąpi.

Podczas krótkiego okresu przejściowego, wszystkie transakcje, np. w sklepie itd., mogą być dokonywane w Astralach i w innych lokalnych walutach, zanim zostaną zniesione, przez użycie tych samych elektronicznych urządzeń, w Europie dwa lata przed tym jak euro zostało wprowadzone, mieliśmy nasze rachunki w dwóch walutach, w euro i w markach w Niemczech. Podczas gdy nasza waluta będzie powiązana zarówno ze złotem fizycznym oraz ze złotem alchemicznym i nie będzie przedmiotem dewaluacji, dolar i wszystkie inne narodowe waluty będą ogromnie zdewaluowane wobec złota i Astrala. Będzie to uwzględnione w cenach produktów i we wszystkich innych rachunkach. Z tego powodu niektórzy ludzie nadal będą używać starych walut, zanim zdecydują się przyjść do nas i zaakceptować astrala w tym okresie przejściowym.

To są w przybliżeniu niezbędniki naszego projektu nowej waluty, która będzie najpotężniejszym narzędziem PAT-u jako mistrzów wzniesionych, żeby przetransformować to społeczeństwo. Wyjaśnia to pilność naszego projektu, żebyśmy byli przygotowani, kiedy nadejdzie krach finansowy i przesunięcie międzywymiarowe. Będzie to czas naszego podniesienia i natychmiastowego wdrożenia nowej waluty Astral. Aby tak się stało, musimy opracować tą koncepcję teraz. Najpierw pojawia się pomysł i dopiero potem jego materializacja jako rzeczywistość zewnętrzna.