Wolna Energia Fotonowa – Wszystkie Filmy, Rozbudowany Tekst

Nadejście Nowych Technologii Prawa Uniwersalnego

Georgi Aleksandrow Stankow, 2 Marca, 2020

Zródło: http://www.stankovuniversallaw.com/2020/03/free-photon-energy-all-videos-expanded-script/

Przetłumaczone na język polski przez Piotra Zyśka

www.stankovuniversallaw.com


tekst filmu 1.

tekst filmu 2.
tekst filmu 3.
tekst filmu 4.


Rozbudowany Podsumowujący Tekst Wszystkich Czterech Filmów

Nauka nie jest więżą z kości słoniowej. Wszystkie naukowe idee wywierają wpływ na ludzkie życie w przemożny sposób. Jest to ogólnie uznawane w odniesieniu do rewolucji przemysłowej i ludzkiego postępu w ostatnim półtora wieku. Jednak wcale nie zdano sobie sprawy, że fałszywe idee naukowe mogą utrudniać postęp ludzkości jeszcze bardziej zdecydowanie niż sprzyjały mu niektóre pozytywne idee i wynalazki naukowe, takie jak rozwój silnika parowego, spalinowego oraz generatora i silnika prądu zmiennego. Maszyny te były wynalezione na początku rewolucji przemysłowej i nadal są główny źródłem generowania i zużycia energii, oprócz energii nuklearnej, która została znacznie zdyskredytowana w ostatnich latach. Realne alternatywy źródeł energii nie zostały jak dotąd rozwinięte albo były celowo wstrzymywane przez rządzącą klikę, jak pokazaliśmy to w tych filmach.

Z tego powodu, ludzkość w rzeczywistości doświadczyła bardzo powolnego rozwoju po nadejściu rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Masowe ubóstwo, niekończące się wojny o zasoby naturalne, kryzysy, wojny domowe, nieszczęścia determinowały od tamtego czasu ludzkie przeznaczenie na znacznie większą skalę niż w przeszłości, jako że środki masowego zniszczenia zostały znacznie ulepszone wraz z rozwojem przemysłowym. Pierwsza i Druga Wojna Światowa są dowodem na tą konkluzję.

Oświecone osoby wiedzą, że ten zahamowany postęp ekonomiczny był zamierzony. Władze-Które-Były chciały zniewolić ludzkość w tzw. Nowym Porządku Świata i tym samym zapobiec wzniesieniu Gai i ludzkości w obecnym Końcu Czasu. Powodem tego haniebnego planu było to, że ci ciemni nie mają szans, żeby się wznieść i muszą najpierw wejść w bardzo długi i bolesny cykl inkarnacyjny na niższych liniach czasowych i ziemiach trzy-wymiarowych zanim zakwalifikują się na wzniesienie w dalekiej przyszłości.

Klika (państwo w państwie) rozwinęła nowe technologie przez inżynierię wsteczną przekazaną im przez złowrogich obcych. Oni również wiedzieli o Wzniesieniu w obecnym Końcu Czasu i zataili przed ludźmi wszystkie nowe technologię. Obcy ci pochodzą z nieudanego Oriońskiego/Reptiliańskiego Imperium i kontrolują Ziemię i ludzkość od bardzo długiego czasu.

Klika i źli obcy uniemożliwili szerokie zastosowanie zaawansowanych technologii opartych na wolnej energii fotonowej od czasu nadejścia rewolucji przemysłowej, gdy Tesla skonstruował pierwszy generator wolnej energii fotonowej. Stłumili wynalazki jego i wielu innych śmiałych wynalazców oraz naukowców po nim i zabili wielu z nich w celu zmuszenia ludzkości do życia w niedoborze energii i w ubóstwie, żeby łatwiej ją zniewolić. Powinna to być dobrze znana i bardzo przygnębiająca prawda dla każdej oświeconej osoby i Internet jest pełen takich historii oraz sprawozdań.

To czego ludzkość nadal nie wie i tym samym z czego nie może w pełni zdać sobie sprawy, jest zakres całkowitego oszustwa na tej planecie więziennej Ziemi. Pokazujemy w tych filmach definitywnie, w oparciu o nową fizykę i matematykę Prawa Uniwersalnego, że elita i wrodzy obcy również celowo sfałszowali naukę w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia ludzkości jako suwerennych istot twórczych, które mają nielimitowany dostęp do energetycznych zasobów, żeby tworzyć co tylko zapragną i mogliby sobie wyobrazić.

Ludzie przepracowali swój karmiczny dług w licznych okropnych inkarnacjach i czekają z niecierpliwością na swoje podniesienie w nadchodzących latach. Gaja już się wzniosła do 5. wymiaru podczas gwiezdnych wrót 11.11.11 (listopad, 11., 2011 r.) i duża część ludzkości podniosła się z 3. do 4. wymiaru podczas gwiezdnych wrót 12.12.12 – 21.21.12 rok później. Niektórzy wskazujący-innym-drogę wznieśli się w grudniu 2012 do 5. wymiaru i wrócili jako awatary, żeby pomóc reszcie ludzkości również się wznieść. Jest to prawdą dla wszystkich członków PAT-u (Planetarnego Zespołu Podniesienia), którego jestem kapitanem.

Siedem lat później jesteśmy bliscy ogromnej planetarnej zmiany, która utoruje drogę dla wzniesienia kilku przedstawicieli ludzkości do 5. wymiaru w trakcie tego roku 2020 i ich pojawienia się jako wzniesieni mistrzowie na wszystkich ziemiach 4D (tutaj). Doprowadzi to do dogłębnej zmiany paradygmatu w kolektywnym światopoglądzie. Ta psychologiczna zmiana umożliwi podniesienie znacznej części ludzkości do wyższych wymiarów w nadchodzących latach. Rodzaj ludzki wkrótce stanie się transgalaktyczną, wielowymiarową cywilizacją oraz wejdzie w bliską i bezpośrednią komunikację z innymi wzniesionymi cywilizacjami, takimi jak Arkturianie, Agartianie, Plejadianie, znanymi również jako Galaktyczna Federacja.

Czytaj tutaj: For Whom the Bell Tolls [Komu Bije Dzwon]

Tej nieporównywalnej transformacji towarzyszyć będzie wprowadzenie nowych technologii, takich, jakich żaden człowiek jeszcze nie widział. Ważne jest, aby podkreślić, że te technologie zyskają błyskawiczną i szeroką dystrybucję jedynie na wyższych 4. wymiarowych i niższych 5. wymiarowych Ziemiach. Wszyscy ludzie, którzy przekształcą swoje oparte na węglu ciała w ciała krystaliczne będą zamieszkiwali 5. i wyższe wymiary. Będą w stanie tworzyć bezpośrednio swoimi myślami bez pomocy pośrednich technologii.

W filmach tych, omawiamy jak pojawienie się nowych zaawansowanych technologii zostanie zrealizowane na wszystkich wyższych 4. wymiarowych światach w trakcie tego i kilku następnych lat po zbliżającej się planetarnej zmianie.

*

Jednak żaden zrównoważony technologiczny postęp nie jest możliwy z obecną fałszywą nauką. Wszystkie fundamentalne naukowe idee, które są utrzymywane w dzisiejszych czasach przez wielkie środowiska naukowe i które są bezkrytycznie akceptowane przez wszystkich laików, są fundamentalnie błędne i muszą być odrzucone oraz wyeliminowane raz na zawsze, zanim mogą przybyć nowe zaawansowane technologie. Ludzie są potężnymi twórczymi istotami, ale mogą tworzyć jedynie w oparciu o prawdziwe idee.

Jedyną prawdziwą nauką, która obecnie istnieje na tej planecie, jest nowa Naukowa Teoria Prawa Uniwersalnego opracowana przez Dr Georgiego Aleksandrowa Stankowa w ostatnim kwartale tego wieku, po tym jak odkrył Prawo Uniwersalne w 1995 r. Obejmuje ona wszystkie znane nauki naturalne i społeczne. Udowodnił on, że wszystkie znane fizyczne prawa mogą być wyprowadzone z Prawa Uniwersalnego i tak więc zintegrował fizykę. Było to marzeniem wielu fizyków na początku XX wieku zanim stracili nadzieję i zagubili się w sztucznej i dezorientującej matematycznej złożoności modelu standardowego. Ten rzekomy szczyt współczesnej fizyki jest zaledwie fałszywym dogmatem.

Czego uczy nas Prawo Uniwersalne? We Wszystkim-CO-Jest istnieje jedynie energia, którą my ludzie postrzegamy jako czaso-przestrzeń naszymi ograniczonymi zmysłami. To ograniczenie jest źródłem wszelkiej iluzji, które tworzy obecny trzy-wymiarowy holograficzny model, który wszyscy agnostyczni inkarnowani ludzie uważają za jedyną rzeczywistość. Tak naprawdę, ta iluzoryczna rzeczywistość jest osadzona w wyższych wymiarach, które tworzą ją i cały czas regulują.

W związku z tym, ludzie mogą jedynie postrzegać i mierzyć dwa wymiary – przestrzeń i czas – w nauce i badaniach. Nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego udowadnia, że przestrzeń jako droga/odległość s i czas konwencjonalny t mierzony przez zegary są jedną i tą samą wielkością.

droga s = czas konwencjonalny t

Prawdziwy czas jest częstotliwością f i jest również definiowany jako czas absolutny, w skrócie, czas. Przestrzeń i czas są odwrotnymi, kanonicznie sprzężonymi wielkościami.

droga s = 1/częstotliwość f = 1/czas f

Mówiłoby to, że nie mogą być w rzeczywistości rozdzielone i cały czas zmieniają wzajemnie swoje rozmiary. W taki właśnie sposób zachodzi wymiana energii we Wszechświecie.

Może być to zilustrowane za pomocą prostego równania prędkości światła c:

c = λ f

Kiedy długość fali λ rośnie, częstotliwość f fotonów maleje i vice versa, ponieważ prędkość światła jest stała.

Fizyka jako „nauka pomiarów ścisłych” jest kompletną iluzją umysłu ludzkiego (naukowca). Aby można było zmierzyć przestrzeń, czas musi zostać zatrzymany (ustalony) w głowie. Naukowcy robią to przez arbitralne przypisanie liczby „1” czasowi: f = 1.

Energia =czaso-przestrzeń =przestrzeń × 1 =przestrzeń =pusta przestrzeń euklidesowa

Jest to czynione w matematyce, która jest hermeneutyczną nauką umysłu. Hermeneutyczna nauka nie ma prawdziwego obiektu badań. Naukowcy nie są świadomi tego nieprawidłowego triku - źródła wszelkiej ludzkiej iluzji.

Dlatego też wszystkie pomiary w fizyce są iluzoryczne.

Jest to Fałszywa Nauka – nauka Ludzkiej Iluzji.

W rzeczywistości, Wszystko-CO-Jest = Wszechświat = ENERGIA = Świadomość = Nieskończona Zmiana nie jest mierzalna, ponieważ JEST niewymierna.

Stankow udowadnia, że wszystkie jednostki i wymiary w fizyce w układzie SI mogą być wyprowadzone z czaso-przestrzeni, ponieważ istnieją w rzeczywistości jedynie dwa wymiary – przestrzeń i czas – które są sztucznie stworzone przez naukowców poprzez nieświadome zatrzymanie czasu w ich głowach w obrębie matematyki. Stankow udowadnia również, że wszystkie jednostki SI używają fundamentalnego (podstawowego, elementarnego) fotonu h (stałej Plancka) jako układu odniesienia. Ich „dokładny” pomiar jest możliwy jedynie, jeśli częstotliwość fotonu/czasu f jest zatrzymana w głowie.

W oparciu o tą aksjomatyczną analizę dzisiejszej fizyki, Stankow wyprowadza wszystkie znane fizyczne terminy, wielkości i fundamentalne naturalne stałe z przestrzeni i czasu, jak ukazuje to ta Tabela 2 poniżej. Jest to ostateczna unifikacja fizyki. Dla tego dydaktycznego celu, używa on jedynie matematycznych wyników uzyskanych w fizyce. Jest to niezależne od faktu, że wszystkie ustalone wyniki w fizyce są iluzją, ponieważ uzyskane są one przez zatrzymanie czasu w głowie (patrz film 2):

Jest to największa rewolucja w fizyce i nauce, aktualnie uważana za nie do pomyślenia przez wszystkich ludzi, i klucz do opracowania nowych generatorów wolnej energii fotonowej. Jest to nowa wiedza prowadząca do nieograniczonego dobrobytu i wiecznego szczęścia dla wszystkich ludzi.

Wszystkie obecne alternatywne teorie o „energii punktu zerowego”, takie jak teoria fal skalarnych, są zasadniczo błędne, ponieważ nadal używają fałszywej fizyki i nie mogą prowadzić do rozwinięcia nowych zaawansowanych technologii, które omawiamy poniżej. Nie biorą również pod uwagę planetarnego wzniesienia Gai i procesu ciała świetlistego w wybranych istotach ludzkich, w tak zwanych wojownikach światła pierwszych i ostatnich godzin, który umożliwi im wznieść się wcześniej niż wszyscy inni ludzie i wprowadzić takie nowe technologie na wszystkich wznoszących się Ziemiach 4D. Te wyższe wymiarowo procesy tworzą również całkowicie nowe energetyczne warunki na tej planecie, takie jak magnetyzm bez polaryzacji prądu elektrycznego, nadprzewodnictwo, itd. które umożliwią łatwe funkcjonowanie takich nowatorskich technologii. Są to trzeźwiące fakty i im szybciej ci alternatywni naukowcy i wynalazcy przyswoją je, tym bardziej pomyślni będą w swoich badaniach nad wolną energią.

Wszechświat, Wszystko-CO-Jest, składa się z poziomów i systemów, które są systemami falowymi i nakładają się na siebie. Są w stałej wymianie energii i nie mają stałych granic. Są U-zbiorami, które zawierają Całość i siebie jako element. I tym elementem jest energia, postrzegana przez ludzi jako czaso-przestrzeń. Żeby zrozumieć Wszechświat, Całość, trzeba zrozumień naturę energii. Istotne jest podkreślenie, że fizycy aż do dnia dzisiejszego nie wiedzą czym energia jest, jak szczerze przyznaje uznany fizyk Richard Feynman w swoich słynnych Wykładach o Fizyce w swojej części o energii.

Jest to kardynalna porażka dzisiejszej fizyki. Niezdolność fizyków w rozumieniu natury energii wyjaśnia liczne błędy, które wprowadzili w swoją fałszywą naukę. Słuszne jest stwierdzenie, że podczas kiedy wszystkie matematyczne wyniki w fizyce są poprawne i mogą być ujednolicone za pomocą Równania Uniwersalnego, o tyle, o ile odzwierciedlają prawdziwą rzeczywistość, wszystkie werbalne, niematematyczne wyjaśnienia są całkowicie błędne i muszą być zlikwidowane na zawsze. Jednak większość matematycznych wyników w fizyce jest nic nieznaczących i powinny być również pominięte. Potrzebujemy jedynie Równanie Uniwersalne, żeby wyjaśnić i właściwie określić wszystkie fizyczne zjawiska. Równanie to jest zasadą trzech i zatem najprostszym matematycznym równaniem.

Prawda jest prostotą, prostota jest pięknem – to jest źródłem wszelkiej kreatywności. W taki sposób operuje Wszechświat.

Największym i najbardziej znaczącym zaniedbaniem, które współczesna fizyka popełniła, było wyeliminowanie istnienia czaso-przestrzeni fotonowej jako kluczowego poziomu Wszystkiego-CO-Jest, z którego wyłania się materia we wtórny sposób. Czaso-przestrzeń fotonowa oraz materia są jedną i tą samą rzeczą i reprezentują one jedynie różne stany skupienia. Zachodzi stała wymiana energii pomiędzy materią a czaso-przestrzenią fotonową i w taki właśnie sposób wszystkie materialne formy są tworzone i rozpraszane.

Do końca XIX wieku wszyscy fizycy mocno wierzyli, że istniała czaso-przetrzeń fotonowa. Nazywali ją „eterem” i wyjaśniali za pomocą niego wszystkie zjawiska w elektromagnetyzmie. Jednakże, zawiedli w wyjaśnieniu grawitacji, którą błędnie określają w pustej przestrzeni euklidesowej klasycznej mechaniki newtonowskiej.

W 1887 r. został przeprowadzony niesławny eksperyment Michelsona-Morleya, żeby udowodnić istnienie eteru, tj. czaso-przestrzeni fotonowej. Podczas kiedy wyniki tego eksperymentu były prawidłowe, ich teoretyczna interpretacja była całkowicie błędna. Doprowadziło to do obalenia eteru i ustanowienia pustej przestrzeni albo dogmatu próżni w fizyce (czytaj tutaj i tutaj).

Ta kardynalna porażka przesunęła fizykę oraz naukę wstecz o ponad wiek i powstrzymało ludzkość przed użyciem wolnej energii fotonowej i pomyślnym rozwojem. Błąd ten został dalej scementowany przez fałszywą szczególną teorię względności Einsteina, jak sam przyznaje:

Jeśli eksperyment Michelsona-Morleya nie wprawiłby nas w poważne zażenowanie (przez zniesienie eteru), nikt nie uznałby teorii względności za (połowiczne) odkupienie.”

- Istnienie czaso-przestrzeni fotonowej zostało odrzucone. Zostało zastąpione przez pustą przestrzeń euklidesową mechaniki klasycznej, odpowiednio przez nadal pustą przestrzeń Minkowskiego i teorię względności, gdzie grawitacja następuje jako „działanie na odległość”, tak zwana „korelacja dalekiego zasięgu”, aczkolwiek z prędkością światła c, która jest również prędkością fotonów. Było to już fundamentalnym paradoksem, którego żaden fizyk naprawdę nie uchwycił. Paradoks ten zapobiegł w wyjaśnieniu mechanizmów grawitacji do dnia dzisiejszego, póki Stankow nie wyjaśnił mechanizmu grawitacji pierwszy raz w 1996 r. (patrz niżej).

- Jako że czaso-przestrzeń fotonowa nie istniała w umysłach fizyków, nie powinna mieć masy. Jednakże, błąd ten wynika z nieprawidłowej definicji masy w fizyce, który jest tak stary jak sama ta dyscyplina. Aż do teraz fizycy nie zdali sobie sprawy czym jest masa i uważają ją za wrodzoną właściwość materii. Dlatego też rozróżniają wiele odmiennych kategorii mas, takich jak masa grawitacyjna, masa inercyjna itd.

W rzeczywistości masa jest abstrakcyjną matematyczną definicją zależności energii pomiędzy arbitralnym układem/systemem odniesienia i jakimkolwiek innym obiektem albo systemem w naturze:

masa = m = E/Er

Skoro wszystkie systemy mają energię, mają również masę. Zatem,

fotony również mają masę

w obecnej fizyce 3D. Istotnie, Stankow mógł wyliczyć masę mp elementarnego (podstawowego) fotonu, znanego również jako stała Plancka h:

mp = h/c2 = 0,737×10-50 kg

Jest to nowa fundamentalna stała fizyczna. Z jej pomocą Stankow wyliczył masę wszystkich cząsteczek materii i obiektów materialnych. Właściwie wyliczył on jak dużo światła zawierają wszystkie obiekty materialne (patrz Tabela 1 poniżej). To „biblijne osiągnięcie” eliminuje religijną Księgę Rodzaju - I Bóg rzekł, „Niech stanie się światło”, i stało się światło (Rdz 1,3).

Stankow rozwiązał również kwestię „ciemnej materii” we Wszechświecie, która wynosi więcej niż 90% całej masy, której nie mogą znaleźć naukowcy. Brakująca „ciemna materia” w kosmosie to czaso-przestrzeń fotonowa. Masa podstawowego fotonu może jest bardzo mała, ale rośnie ona niezmiernie wraz z częstotliwością fotonów:

m = mp f

Wszystkie fundamentalne stałe fizyczne mogą być zintegrowane za pomocą nowej stałej – masy podstawowego fotonu – przez zastosowanie Równania Uniwersalnego. Wszystkie znane fizyczne prawa są wyprowadzeniami Równania Uniwersalnego. Stąd też istnieje tylko jedno Prawo Natury.

Tabela 1 ukazuje jednym rzutem oka po raz pierwszy w historii fizyki, zarówno integrację wszystkich znanych fundamentalnych fizycznych stałych, i jak masa cząsteczek materii i obiektów materialnych (patrz prawa kolumna i czytaj również tutaj i tutaj) może być łatwo obliczona z masy mp podstawowego fotonu (patrz centralny kwadrat):


Decyzja, żeby wyeliminować czaso-przestrzeń fotonową jako prawdziwy poziom natury, była celowo podjęta przez Władze Które Były, ponieważ jest to źródło nieskończonej, nieograniczonej darmowej energii dla ludzkości. Jest to fundament ludzkiej wolności, którą chcieli stłumić przy pomocy wszelkich środków w obecnym Końcu Czasu.

W celu dalszego dezorientowania ludzkości, wprowadzili fałszywą drugą zasadę entropii. Postuluje ona rozproszenie energii fotonowej jako ciepło, co stoi w rażącej sprzeczności z pierwszą zasadą termodynamiki zachowania energii. Zachowanie energii jest udowodnione przez wszystkie inne konkretne prawa w fizyce, które nie istniałyby bez tego prawa. Jest to zastosowanie Prawa Uniwersalnego. Aż do teraz, nie ma dowodu, że energia fotonowa rozprasza się jako ciepło, i ostatecznie powodując termiczną śmierć Wszechświata (czytaj Tom II, rozdział 5.6, strony 208 – 217).

*

Wszystkie te fałszywe idee w fizyce, jak dotąd, mniej lub bardziej skutecznie tłumiły rozwój prostych generatorów wolnej energii, które przyniosą niezmierzoną obfitość, szczęśliwość i dobrobyt rasie ludzkiej.

Stankow zniósł fałszywą fizykę przez opracowanie nowej Aksjomatyki Prawa Uniwersalnego. Jest to najprostszy sposób, żeby zrozumieć i opisać Naturę i rodzaj ludzki. Oparta jest na aksjomatach, które wyprowadzone są całkowicie z Pierwotnego Terminu ludzkiej świadomości. Pośród nich są trzy podstawowe aksjomaty o wielkim praktycznym znaczeniu. Stankow udowadnia, że wszystkie znane fizyczne prawa zostały wyprowadzone przez fizyków przez nieświadome zastosowanie tych aksjomatów jako epistemologiczne podstawy ich nauki (fundamenty ludzkiej wiedzy). W ten sposób, mógł łatwo udowodnić, że wszystkie te rozłączne prawa są matematycznymi aplikacjami Prawa Uniwersalnego.

Wszystkie te prawa określają elastyczność czaso-przestrzeni – odwrotne zachowanie przestrzeni i czasu, jak omówione jest to w naszych filmach.

Czytaj: Nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego

Przestrzeń i czas zachowują się jak przeciwne elementy / części składowe, które budują jedność czaso-przestrzeni. Kiedy przestrzeń rozszerza się, czas się kurczy i vice versa (film 1, 2 i 3).

Jeśli ta definicja brzmi tobie znajomo, jesteś na dobrej drodze. Jest to podstawowe pojęcie Ludzkiej Dialektyki. Jest to fundament wszystkich antycznych i współczesnych filozofii. Platon, Arystoteles, Plotyn, Hegel, Marks… - wszyscy używają Dialektyki. Filozofia i nauka są badaniami ludzkiej dialektyki. Odzwierciedlają one Prawo Uniwersalne w nieskończonej mnogości zjawisk naturalnych.

Czytaj: Gnostic Tradition of Western Philosophy -Ebook [Gnostyczna Tradycja Zachodniej Filozofii]

Stankow udowadnia, że wszystkie Zachodnie filozoficzne nauczania intuicyjnie określają Prawo Uniwersalne, ponieważ nie ma niczego innego (tutaj {wstęp po polsku tutaj). Jest to podstawą Nowej Gnozy Prawa Uniwersalnego. Jest ona tak samo ważna jak Nauka Prawa Uniwersalnego. Obydwie są nową Nauką Wzniesienia.

Co to wszystko ma do czynienia z termodynamiką fotonową?

Trzeci podstawowy aksjomat Prawa Uniwersalnego mówi, że:

Każdy system we Wszystkim-Co-Jest jest stałą dynamiczną wymianą energii z czaso-przestrzenią i może być zredukowany do dwóch poziomów (bytów), których gradienty zachowują się odwrotnie.

Czaso-przestrzeń 3D jest holograficznym modelem, w którym ludzie inkarnują i istnieją. Może być ona zredukowana dialektycznie do dwóch poziomów – do materii i czaso-przestrzeni fotonowej. Aktualnie, prawo entropii jest formułowane jednostronnie jedynie w odniesieniu do materii, ponieważ istnienie czaso-przestrzeni fotonowej jest celowo odrzucone, po fałszywej interpretacji eksperymentu Michelsona-Morleya (film 3).

Stankow, zatem, wyprowadził specjalne zastosowanie Prawa Uniwersalnego dla czaso-przestrzeni fotonowej, które kładzie fundament pod takie wynalazki, które są teraz odrzucane na podstawie prawa entropii. Udowadnia, że:

Każdy gradient termodynamiczny, który rozprasza się na poziomie materialnym, dla przykładu jako gradient (temperatury) cieplny, tworzy równy termodynamiczny gradient na poziomie fotonowym, który może być łatwo obliczony i zmierzony za pomocą znanych fizycznych stałych i rozmiarów.

Ta aplikacja Prawa Uniwersalnego nazywana jest:

Prawem Termodynamiki Fotonowej Stankowa

Jest to konieczna teoretyczna rewolucja w fizyce, która udowadnia dostępność wolnej energii fotonowej i łatwe techniczne jej wykorzystanie (czytaj Tom II, rozdział 5.7, strony 217 – 222).

Nowe Prawo Termodynamiki Fotonowej Stankowa:

Ep,termo = ksT = EA f

jest kolejną prostą aplikacją Prawa Uniwersalnego. Zaleta tego prawa jest ogromna. Jego równanie składa się jedynie z trzech znanych fizycznych stałych, wszystkie z nich określają czaso-przestrzeń fotonową:

c – prędkość światła,
B – znana stała z prawa przesunięcia Wiena,
h – stała Plancka = foton podstawowy i
T - temperatura materii, która zawsze posiada równoważnik w czaso-przestrzeni fotonowej.

Dlatego też, prawo to określa termodynamiczne gradienty czaso-przestrzeni fotonowej. Te trzy stałe mogą być połączone, żeby zbudować nową stałą:

Stała termodynamiki fotonowej Stankowa:

ks = h(c/B) = 6,85 ×10-23

Kiedy stała ta podana jest w układzie SI, posiada jednostki [JK-1] i zatem ma te same wymiary co entropia. Jednakże, jako że entropia nie istnieje w Naturze – jest to wytwór umysłów fizyków – stała ta określa wielkość wymiany ciepła pomiędzy materią a czaso-przestrzenią fotonową. Aktualne równania zaproponowane dla entropii również określają wielkość wymiany ciepła, ale jedynie pomiędzy obiektami, ponieważ czaso-przestrzeń fotonowa jest odrzucona.

Te trzy stałe i temperatura mogą być łatwo zmierzone podczas eksperymentów. Zatem prawo termodynamiki fotonowej Stankowa przedstawia ostateczny teoretyczny i praktyczny dowód na to, że

czaso-przestrzeń fotonowa istnieje.

Zawiera ona nieskończone termodynamiczne i inne energetyczne gradienty, które mogą być wykorzystane przez człowieka do wygenerowania wolnej energii fotonowej. Termiczna energia nie rozprasza się jako ciepło w próżni. NIE będzie żadnej „śmierci termicznej Wszechświata”, ponieważ jest to inteligentny projekt, stworzony przez nas jako dusze. Prawo entropii jest oszustwem i musi odejść.

*

Wszystkie wyżej wymienione, celowo błędne koncepcje i idee powstrzymały fizyków przed uchwyceniem grawitacji, chociaż współczesna fizyka rozpoczęła od eksplorowania grawitacji. Galileusz był pierwszym, który zmierzył grawitację podczas spadku swobodnego. Jest on również założycielem współczesnej fizyki.

Czytaj tutaj: Słynny Grawitacyjny Eksperyment Galileusza Określa Prawo Uniwersalne za pomocą Twierdzenia Pitagorasa

Współcześnie, model standardowy uważany jest za szczyt tej nieudanej nauki. Ma on unifikować fizykę. Jednakże, nie może zintegrować grawitacji z pozostałymi trzema fundamentalnymi siłami. Jest to żałosna porażka. Oto dlaczego wielu fizyków próbuje ulepszyć albo obalić model standardowy.

Dlaczego fizyka zawiodła w swojej podstawowej dyscyplinie mechaniki klasycznej? Ponieważ, jak zostało wyjaśnione powyżej, fizycy nie wiedzą czym jest energia. Nie wiedzą również czym jest masa. Nie jest to wrodzona właściwość materii, ale zależność energii zbudowana w obrębie matematyki i dopiero później potwierdzona poprzez doświadczenia w świecie fizycznym. W związku z tym, masa nie istnieje – jest to matematyczny termin i abstrakcyjna idea ludzkiego umysłu. Z tego powodu, prawa grawitacji są wynalazkiem ludzkiego umysłu, co omówione jest w filmie 1.

Jedyną rzeczą, która istnieje to energia. Energia jest równoważna Pierwotnemu Terminowi ludzkiej świadomości. Jest ona postrzegana przez ograniczone ludzkie zmysły jako czaso-przestrzeń (jak omówione jest w filmie 1 i 2).

Stankow udowodnił, że Pierwotny Termin jest źródłem wszystkich fizycznych pojęć. Są one z niego wyprowadzone w obrębie matematyki  (patrz dwie tabele powyżej).

Grawitacja jest obecnie opisana jako „działanie na odległość” w pustej przestrzeni. Jest to również nazywane „korelacją dalekiego zasięgu”. Ta fałszywa interpretacja została ustanowiona przez obalenie eteru przez eksperyment Michelsona-Morleya, co wyjaśniono w filmie 3.

Problemem jest to, że grawitacja propagowana jest z prędkością światła c. Jest to również prędkość fotonów. Dlatego też, fotony muszą brać udział w rozchodzeniu się grawitacji. Jednakże, fizycy twierdzą bez żadnych podstaw, że fotony nie mają masy. Stwierdzenie to jest największym absurdem ze wszystkich. Jeśli fotony nie mają masy, to nie powinny mieć również energii, ponieważ masa jest zależnością energii.

Jak wspomniano powyżej, Stankow wyprowadził nową fundamentalną stałą fizyczną - masę podstawowego fotonu mp:

mp = h/c2 = 0,737×10-50 kg

Za pomocą tej stałej, mógł obliczyć masy wszystkich elementarnych cząsteczek i również masę wszystkich materialnych obiektów makro, jak omówione jest w filmie 3. (patrz Tabela 1 powyżej). W ten sposób, Stankow był w stanie wyjaśnić po raz pierwszy grawitację jako nieustanną wymianę energii lub wymianę masy pomiędzy materią a czaso-przestrzenią fotonową. Nowy mechanizm grawitacji oparty jest efekcie Dopplera, który jest uniwersalnym zjawiskiem i jest prawdziwy w całym Wszechświecie. Efekt Dopplera jest zastosowaniem Prawa Uniwersalnego.

Czytaj tutaj: Mechanizm Grawitacji - po raz Pierwszy Wyjaśniony

Wytłumaczenie grawitacji umożliwia łatwe opracowanie nowatorskich pojazdów antygrawitacyjnych. Człowiek ponownie może latać, jak już mówiliśmy w filmie 1. Dzięki temu ludzkość zamyka koło swojej naukowej Odysei.

*

W rzeczy samej, w ostatnich kilku latach na całym świecie występuje lawina nowych wynalazków generatorów wolnej energii. Wynalazki te są inspirowane przez ludzką duszę, która przygotowuje teraz ludzkość na wielki zwrot w tym roku. Proces wzniesienia pójdzie ręka w rękę z wprowadzeniem całkowicie nowych zaawansowanych technologii. Większość z nich będzie oparta na wolnej energii fotonowej. Generatory wirujące są jednym możliwym wynalazkiem.

Prototyp generatora energii fotonowej opracowanego przez indyjskiego naukowca i badacza Tewariego, jest jednym przykładem takiego zastosowania wolnej energii fotonowej. Wiele innych jest teraz w opracowywaniu albo są testowane. Internet jest pełen takich raportów. Rządząca klika próbuje tłumić rozprzestrzenianie się tych innowacyjnych technologii, ale bez skutku, ponieważ stało się to ruchem masowym.

Już istnieją obecnie olbrzymie tori (wiry) wyższe wymiarowo, wyższych częstotliwości energii na Ziemi, które będą funkcjonować jako nieograniczone źródła wolnej energii fotonowej. W rzeczywistości, kiedy mówimy o energii fotonowej, mamy na myśli energię Źródła, z którego wyłania się całe tworzenie. Ale, jako że ta energia jest o bardzo wysokiej częstotliwości, manifestuje się na Ziemi jako energia fotonowa, w celu wykorzystania przez ludzi.

Te tori, zostały po raz pierwszy wprowadzone na tej Ziemi wiosną i latem 2019 r. w rejonie Diano Marina, Liguria, gdzie miasto światła we Włoszech ma swoje centrum. W owym czasie, wszystkie kody dla wszystkich nowych technologii zostały również pobrane w tym obszarze, i później rozmieszczone na całym globie. Te centra mocy są międzywymiarowymi portalami i generatorami nieograniczonej energii źródła jako wolnej energii fotonowej, ale również energii kwantowej (czytaj artykuły i raporty energii na tej stronie).

Będzie ona również przechowywana w nowatorskich kryształach, które będę później służyć jako silniki zasilające i będą napędzały wszelkiego rodzaju pojazdy. Kryształy te będą, pośród wielu innych rzeczy, w stanie przezwyciężyć grawitację i budować antygrawitacyjne środki transportu. Jest to jedna możliwa nowa technologia, która wyłoni się w nadchodzących miesiącach i latach na wszystkich wznoszących się Ziemiach 4. wymiarowych.

Jest to ekstremalnie ekscytujące i inspirujące zagadnienie i ta seria filmów o wolnej energii fotonowej jedynie pragnie wywołać kolektywną dyskusję, żeby ruszyć się w tym wysoce satysfakcjonującym kierunku. Ostatecznie, naszym pedagogicznym celem jest stymulowanie ludzi, żeby odkryli swój wewnętrzny potencjał twórczy i uczestniczyli aktywnie i z radością w największej duchowej i technologicznej ewolucji ludzkości oraz tej planety, jakiej doświadczyła kiedykolwiek w swojej historii.

I wszystko zaczyna się TERAZ z Prawem Uniwersalnym i jego prawdziwą Nauką Wzniesienia.

Dalsza Naukowa Literatura:

Uniwersalne Prawo Natury

Nowa Aksjomatyka Prawa Uniwersalnego

The Greatest Blunder of Science. Charge is a Synonym for Area

Łatwa Propedeutyka do Nowej Fizycznej i Matematycznej Nauki Prawa Uniwersalnego – e-book

Vol I: Das Universalgesetz in Physik und Mathematik

Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version)

Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Concise version)

Vol II: The Universal Law in Physics and Cosmology (Full version, Bulgarian)

Nowa Transcendentalna Kosmologia Prawa Uniwersalnego

New Gnosis: The Evolutionary Leap of Mankind

The Fraud of Modern Science – Ebook

Vademecum do Naukowej Teorii i Wiedzy Prawa Uniwersalnego

Thoughts – Part I

The End of Economic Enslavement of Mankind. Free Photon Energy is Available for Everybody Now!